Faith Hope Love Mission

Bible Study View


BACK TO BOOK LIST
# Chapter Study Date PDFMP3Video

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ուսուցիչին տուած կարեւոր դասը աշակերտներուն՝ ոեւէ մէկը չպիտակաւորելու մասին (պատմութիւն) Յուլիս/July 18, 2022

19

20

21

22

23

24

25

26

Արջը, որ կ᾽ուզէր մեծ ձուկ որսալ (առակ)։ Փորդ կշտացնելէ առաջ նախ աչքդ կշտացուր Յունիս/June 21, 2022

27

28

29

30

Ամբարտաւան թագաւորը (պատմութիւն)։ Աստուծոյ աչքին զզուելի է ամբարտաւան մարդը Յուլիս/July 14, 2022

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Սուտէն ու ճշմարտութենէն պատրաստուած աղիւսներ (պատմութիւն)։ Ձեր յաջողութիւնը ճշմարտութեան վրայ հիմեցէք Յուլիս/July 11, 2022

43

44

45

46

47

48

49

50

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Ե (Բ մաս) Յունիս/June 15, 2022

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Խմորին մէջ փաթթուած Աստուածաշունչը (իրական դէպք) Յուլիս/July 7, 2022

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Ս. Միւռոնի ծագումն ու խորհուրդը: Անհրաժեշտ գիտելիքներ Ս. Միւռոնի մասին Յուլիս/July 4, 2022

69

Յիսուս Հրեաներու Ատեանին առջեւ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) Օգոստոս/August 5, 2022

70

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Գ (Բ մաս) Ապրիլ/April 20, 2022

71

72

73

74

75

76

77

78

Յիսուս կը մատնուի ու կը ձերբակալուի (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) Յուլիս/July 29, 2022

79

80

81

82

83

84

Նապաստակին ու գօրտին պատմութիւնը։ Կեանքի նեղութիւններուն դիմաց երբեք չյանձնուիլ Յունիս/June 28,2022

85

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Դ (Ա մաս) Մայիս/May 11, 2022

86

Յիսուսի վերջին կտակը եւ աղօթքը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) Յուլիս/July 22, 2022

87

88

89

90

91

92

Վերջին Ընթրիքը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) Յունիս/June 24, 2022

93

94

95

96

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Ա Մարտ/March 9, 2022

97

98

99

100

101

«Աստուած մեռաւ…», կնոջ խօսքը իր ամուսնոյն (պատմութիւն)։ Ո՛չ միայն հաւատա Աստուծոյ, այլ մանաւանդ՝ Անոր վստահէ։ Յուլիս/July 19, 2022

102

103

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Բ (Գ մաս) Ապրիլ/April 6, 2022

104

105

106

107

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Ե (Գ եւ Դ մասեր) Յունիս/June 22, 2022

108

109

110

111

112

Սուրբ Հոգին ղրկելու խոստում (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) Յուլիս/July 15, 2022

113

114

115

116

117

118

119

120

Մեծահարուստ մարդը եւ հնակարկատը (պատմութիւն)։ Ձեր սիրտը չըլլա՛յ որ հարստութեան կապէք Յուլիս/July 12, 2022

121

122

123

124

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Զ (Գ մաս) Յուլիս/July 13, 2022

125

126

127

128

129

130

131

132

133

Յիսուս է ճամբան, ճշմարտութիւնը եւ կեանքը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) Յուլիս/July 8, 2022

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Աստուծոյ երկիւղի, Սիրոյ եւ Համբերութեան մասին» (Ս. Եփրեմ Ասորի) Օգոստոս/August 6, 2022

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Է (Բ մաս) Օգոստոս/August 3, 2022

163

164

165

166

167

168

169

170

171

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Բ (Ա մաս) Մարտ/March 16, 2022

172

173

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Աշխարհի իշխաններին» եւ «Զինուորների դասերին» (Ս. Ներսէս կթղ. Շնորհալի) Յուլիս/July 30, 2022

174

175

176

177

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Զ (Ա մաս) Յունիս/June 29, 2022

178

179

180

181

182

183

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։«Կենդանացնենք մեր հոգիները» (Սարգիս վրդ. Շնորհալի) Յուլիս/July 23, 2022

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Զ (Դ մաս) Յուլիս/July 20, 2022

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Գ (Գ մաս, 2-րդ հատուած, եւ Դ մաս) Մայիս/May 4, 2022

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Բ (Բ մաս, Բ հատուած) Մարտ/March 30, 2022

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

«Դրութիւնք» (Մատեան Ողբերգութեան): Օտար միսիոնարի մը խորհրդածութիւնը Նարեկացիի մասին Մարտ/March 2, 2022

230

231

232

233

234

235

Ս. Գրիգոր Նարեկացին իբրեւ «Վարդապետ Եկեղեցւոյ», եւ անոր «Մատեան Ողբերգութեան» աղօթագիրքը Փետրուար/February 26, 2022

236

237

238

239

240

241

242

243

244

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Վարդապետութիւնը Յուլիս/July 2, 2022

245

246

247

248

«Որ անբաւելի» (Յարութեան Ճաշու շարական ԴԿ) (Անանիա Շիրակացի) Յուլիս/July 31, 2022

249

250

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Գ (Ա մաս) Ապրիլ/April 13, 2022

251

252

253

Յիսուս Քրիստոս՝ թագաւորներու Թագաւորն է եւ տէրերու Տէրը Յունիս/June 30, 2022

254

255

«Ճառագայթ փառաց» (Օրհնութիւն ԲԿ, Վարդավառի Բ. օրուան) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) Յուլիս/July 24, 2022

256

257

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Ես յաղթեցի աշխարհին» (Գարեգին Ա. կթղ. Սարգիսեան) Յունիս/June 25, 2022

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Սուրբ Հոգիէն ծնիլ» (Ս. Մակար Մեծ) Յուլիս/July 16, 2022

269

270

271

272

«Այսօր ուրախացեալ ցնծան» (Ճաշու շարական ԳՁ) (Սահակ կթղ. Ձորափորցի) Յունիս/June 19, 2022

273

274

275

276

277

278

279

280

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Ազգասէր» (Պօղոս պատրիարք Ադրիանուպոլսեցի) Յուլիս/July 9, 2022

281

282

283

284

285

286

287

288

289

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Գ (Գ մաս, առաջին հատուած) Ապրիլ/April 27, 2022

290

291

292

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Զ (Բ մաս) Յուլիս/July 6, 2022

293

294

295

296

Եղբայրներու միջեւ ժառանգութեան պատճառով վէճ եւ հօր անոնց տուած խրատը (պատմութիւն) Յուլիս/July 5, 2022

297

298

«Խորանայարկ» (Մեծացուսցէ ԴՁ) (Ս. Մովսէս Խորենացի) Օգոստոս/August 7, 2022

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

Ենովք նահապետին պէս Աստուծոյ հետ քալենք, որպէսզի երկինք հասնինք Օգոստոս/August 4, 2022

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

Պանանին եւ խնձորին գինը (պատմութիւն)։ Երբ կամքը կայ՝ միջոցն ալ կը գտնուի Օգոստոս/August 1, 2022

329

330

331

332

333

334

335

336

Յիսուս Պետրոսի ուրանալը կը գուշակէ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) Յուլիս/July 1, 2022

337

338

339

340

341

342

343

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Է (Ա մաս) Յուլիս/July 27, 2022

344

Հանդարտ մնալուն պատճառը (պատմութիւն)։ Ամէն մարդ իր արարքին պատասխանատուութիւնը պիտի կրէ Յուլիս/July 26, 2022

345

346

Յիշատակ մեռելոց։ Երբ մեռնիս, մի՛ անհանգստացիր մարմինիդ համար (խորհրդածութիւն) Յուլիս/July 25, 2022

347

348

«Օրհնութիւն ի բարձունս» (Յարութեան Ճաշու շարական ԲԿ) (Անանիա Շիրակացի) Յունիս/June 26, 2022

349

350

351

352

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Ե (Ա մաս) Յունիս/June 8, 2022

353

Իմաստուն եւ բաեգործ հողագործը (պատմութիւն)։ Իրար օգնելով է որ օրհնութիւն կը հնձենք Յուլիս/July 21, 2022

354

355

356

357

358

359

360

361

362

Մեծ փիղը եւ փոքրիկ մուկը (առակ)։ Միշտ բարի եղէք եւ իրարու օգնեցէք Յունիս/June 23, 2022

363

364

365

366

367

368

«Թագաւոր Քրիստոս» (Յարութեան Ճաշու շարական ԴՁ) (Անանիա Շիրակացի) Յուլիս/July 17, 2022

369

370

371

372

Ինչպէ՞ս կարելի է յաղթահարել վախը։ Աստուծոյ ապաւինողը ջուրերուն տակ չ᾽ընկղմիր Յունիս/June 20, 2022

373

374

375

376

377

378

«Լուսով աստուածութեան քոյ» (Յարութեան Ճաշու շարական ԳԿ) (Անանիա Շիրակացի) Յուլիս/July 10, 2022

379

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Դ (Բ եւ Գ մասեր) Յունիս/June 1, 2022

380

381

382

383

384

385

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Բ (Բ մաս, Ա հատուած) Մարտ/March 23, 2022

386

387

388

Ս. Գրիգոր Նարեկացի (կեանքը, գործերը եւ աւանդազրոյցներ) Փետրուար/February 27, 2021

389

Օգոստոս/August 8, 2022 Ընկերները իրարու չեն օգներ նիւթական շահերու համար (պատմութիւն)։ Ճշմարիտ ընկերասիրութիւնը Օգոստոս/August 8, 2022

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

«Զթագաւորն Քրիստոս» (Յարութեան Ճաշու շարական ԳՁ) (Անանիա Շիրակացի) Յուլիս/July 3, 2022

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

Առանց ճաշի հաշիւը վճարելու թաքուն փախչող յաճախորդը եւ սեփականատիրոջ կեցուածքը (պատմութիւն) Օգոստոս/August 2, 2022)

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

Ինչպէ՞ս կարելի է խաղաղ եւ ուրախ ըլլալ (պատմութիւն)։ Աւելորդ ծանրութիւնները մեր վրայէն նետենք Յուլիս/July 28, 2022

438

439

440

441

442

443

444

ԿԱՐԵՒՈՐ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ. ԲԱՐԻ ԵՒ ՈՒՐԱԽ ԼՈՒՐ.

445

Խորամանկ առիւծը եւ յիմար կովը (առակ)։ Միութիւնը զօրութիւն է, իսկ բաժանումը՝ կործանում Յունիս/June 27, 2022

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

Յովհաննէս/John 19:8-11 Յունիս/June 7, 2022

462

Յովհաննէս/John 19:12-16a Յունիս/June 14, 2022

463

Յովհաննէս/John 19:16b-18 Յունիս/June 21, 2022

464

Յովհաննէս/John 19:19-24 Յունիս/June 28, 2022

465

Յովհաննէս/John 19:25-30 Յուլիս/July 5, 2022

466

Յովհաննէս/John 19:31-37 Յուլիս/July 12, 2022

467

Յովհաննէս/John 19:38-42 Յուլիս/July 19, 2022

468

Յովհաննէս/John 20:1-2 Օգոստոս/August 2, 2022

469

Վերջին Պատարագ/Last Badarak (Հոկտեմբեր/October 14, 2012) Հոկտեմբեր/October 14, 2012

470

Հայաստան Ուխտագնացութեան Հրաւէր, 2020 Հայաստան Ուխտագնացութեան Հրաւէր, 2020

471

Սուրբ Գրոց սերտողութեան նոր վայրն ու հասցէն (725 North Central Avenue, Glendale, CA 91203) Սուրբ Գրոց սերտողութեան նոր վայրն ու հասցէն (725 North Central Avenue, Glendale, CA 91203)

Join us for Bible Study every Tuesday @ 7:30pm

 

725 N Central Ave, Glendale, CA 91203

Get Directions
;