Faith Hope Love Mission

Bible Study View

Parabels

BACK TO BOOK LIST
# Parabels Chapter PDFMP3Video

1

Մանանեխին
առակը/The
parable of the
mustard seed:
Աճող
սերմին
առակը/The
parable of the
growing seed
Մատթէոս/Matthew 13:31-32, Մարկոս/Mark 4:26-29

2

Երկրի աղը
եւ աշխարհի
լոյսը/Salt and
light
Մատթէոս/Matthew 5:13-16

3

Ճրագը
գրուանի
տակ/The lamp
under a basket
Մատթէոս/Matthew 5:14-16

4

Նոր
հագուստի
եւ նոր
գինիի
առակը/The
parable of new cloth
and new wine
Ղուկաս/Luke 5:36-39

5

Գանձ
երկինքի
մէջ/Treasures in
heaven:
Հաւատքին
ճրագը/The lamp
of the body:
Երկու
տէրերու
կարելի չէ
ծառայել/No
man can serve two
masters
Մատթէոս/Matthew 6:19-24

6

Ժայռի վրայ
շինել
տունը/The wise
and foolish builders
Մատթէոս/Matthew 7:24-27, Ղուկաս/Luke 6:47-49

7

Պարտատէրն
ու երկու
պարտապանները/The
creditor and the two
debtors
Ղուկաս/Luke 7:36-50

8

Բարի
Սամարիցիին
առակը/The
parable of the Good
Samaritan
Ղուկաս/Luke 10:25-37

9

Գիշերով
հաց խնդրող
բարեկամին
առակը/A friend
comes at midnight
Ղուկաս/Luke 11:5-13

10

Անմիտ
հարուստին
առակը/The
parable of the rich
fool
Ղուկաս/Luke 12:13-21

11

Արթուն
ծառաներ/Watchfulness
Ղուկաս/Luke 12:35-40

12

Հաւատարիմ
եւ
ահաւատարիմ
ծառան/The
faithful servant and
the evil servant
Ղուկաս/Luke 12:41-48

13

Անպտուղ
թզենիին
առակը/The
parable of the
barren fig tree
Ղուկաս/Luke 13:6-9

14

Առակներուն
նպատակը/The
purpose of the
parables
Մատթէոս/Matthew 13:10-17

15

Թթխմորին
օրինակը/The
parable of the
yeast
Մատթէոս/Matthew 13:33

16

Մեկնած
տանտիրոջ
վերադարձը/The
return of the master
Մարկոս/Mark 13:33-37

17

Պահուած
գանձը/The
hidden treasure:
Մարգարիտը/The
parable of the pearl
Մատթէոս-Matthew 13:44-46

18

Պահուած
Գանձին
Օրինակը/The
parable of the
hidden treasure
Մատթէոս/Matthew 13:44

19

Ուռկանին
առակը/The
parable of the net
Մատթէոս/Matthew 13:47-50

20

Աշտարակ
շինողը/The
builder of a tower:
Պատերազմի
պատրաստուող
թագաւորը/The
king who was going
to make war
Ղուկաս-Luke 14.25-33

21

Մեծ
խնճոյքին
առակը/The
parable of the great
banquet
Ղուկաս/Luke 14:15-24

22

Կորսուած
ոչխարին
առակը/The
parable of the lost
sheep
Ղուկաս/Luke 15:1-7

23

Կորսուած
դրամին
առակը/The
parable of the lost
coin
Ղուկաս/Luke 15:8-10

24

Անառակ
որդիին
առակը/The
parable of the
prodigal son
Ղուկաս/Luke 15:11-32

25

Ճարպիկ
տնտեսին
առակը/The
parable of the
shrewd manager
Ղուկաս/Luke 16:1-9

26

Աղքատ
Ղազարոսին
առակը/The rich
man and Lazarus
Ղուկաս/Luke 16:19-31

27

Ծառայի մը
պարտականութիւնը/The
duty of a servant
Ղուկաս/Luke 17:7-10

28

Այրի կնոջ
եւ
դատաւորին
առակը/The
parable of the
persistent widow
Ղուկաս/Luke 18:1-8

29

Փարիսեցիին
եւ
Մաքսաւորին
առակը/The
parable of the
Pharisee and the Tax
Collector
Ղուկաս/Luke 18:9-14

30

Սերմնացանին
առակը/The
parable of the sower
Մատթէոս/Matthew 13:4-9, 18-23

31

Աններող
ծառային
առակը/The
parable of the
unforgiving servant
Մատթէոս/Matthew 18:21-35

32

Մնասներու
առակը/The
parable of the ten
minas
Ղուկաս/Luke 19:11-27

33

Այգիի
մշակներուն
վարձքը/The
parable of the
workers in the
vineyard
Մատթէոս/Matthew 20:1-16

34

Երկու
որդիներուն
առակը/The
parable of the two
sons
Մատթէոս/Matthew 21:28-32

35

Չար
մշակներուն
առակը/The
parable of the
wicked vine dressers
Մատթէոս/Matthew 21:33-45

36

Հարսանիքի
հրաւիրեալներուն
առակը/The
parable of the
wedding banquet
Մատթէոս/Matthew 22:1-14

37

Թզենիին
առակը/The
parable of the fig
tree
Մատթէոս/Matthew 24:32-35

38

Տասը
կոյսերուն
առակը/The
parable of the ten
virgins
Մատթէոս/Matthew 25:1-13

39

Քանքարներու
առակը/The
parable of the
talents
Մատթէոս/Matthew 25:14-30

40

Որոմին
առակը/The
parable of the weeds
Մատթէոս/Matthew 13:24-30, 36-43

Join us for Bible Study every Tuesday @ 7:30pm

 

725 N Central Ave, Glendale, CA 91203

Get Directions
;