Faith Hope Love Mission

Daily Messages List

Daily Messages


# Message Description PDFMP3Video

1

Խորամանկ առիւծը եւ յիմար կովը (առակ)։ Միութիւնը զօրութիւն է, իսկ բաժանումը՝ կործանում

Յունիս/June 27, 2022

2

«Օրհնութիւն ի բարձունս» (Յարութեան Ճաշու շարական ԲԿ) (Անանիա Շիրակացի)

Յունիս/June 26, 2022

3

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Ես յաղթեցի աշխարհին» (Գարեգին Ա. կթղ. Սարգիսեան)

Յունիս/June 25, 2022

4

Վերջին Ընթրիքը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար)

Յունիս/June 24, 2022

5

Մեծ փիղը եւ փոքրիկ մուկը (առակ)։ Միշտ բարի եղէք եւ իրարու օգնեցէք

Յունիս/June 23, 2022

6

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Ե (Գ եւ Դ մասեր)

Յունիս/June 22, 2022

7

Արջը, որ կ᾽ուզէր մեծ ձուկ որսալ (առակ)։ Փորդ կշտացնելէ առաջ նախ աչքդ կշտացուր

Յունիս/June 21, 2022

8

Ինչպէ՞ս կարելի է յաղթահարել վախը։ Աստուծոյ ապաւինողը ջուրերուն տակ չ᾽ընկղմիր

Յունիս/June 20, 2022

9

«Այսօր ուրախացեալ ցնծան» (Ճաշու շարական ԳՁ) (Սահակ կթղ. Ձորափորցի)

Յունիս/June 19, 2022

10

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Լուսաւորչի կանթեղը» (Վահան վրդ. Պարտիզակցի, Վահան Թէքէեան, Յովհաննէս Թումանեան)

Յունիս/June 18, 2022 

11

Յիսուս իր աշակերտներոն ոտքերը կը լուայ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար)

Յունիս/June 17, 2022

12

Տօն Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի եւ Ս. Աթանագինէ եպիսկոպոսի մասունքներու փոխադրման

Յունիս/June 16, 2022

13

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Ե (Բ մաս)

Յունիս/June 15, 2022

14

Բազէի ձագը, որ ապրեցաւ ճուտիկներու հետ (առակ): Տէր Յիսուսը նմանակենք եւ ոչ թէ՝ աշխարհը

Յունիս/June 14, 2022

15

Թէ ինչպէ՞ս աղուէսը ձերբազատեցաւ ոջիլներէ (առակ): Խոստովանութեամբ կրնանք մենք ալ ձերբազատիլ մեղքի «ոջիլներէ»

Յունիս/June13, 2022

16

«Թագաւորին յաւիտենից» (Յարութեան Ճաշու շարական ԲՁ) (Անանիա Շիրակացի)

Յունիս/June 12, 2022

17

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Ճառ Սուրբ Խորհուրդին զգուշութեամբ եւ երկիւղով մօտենալու մասին» (Ս. Յովհան Մանդակունի)

Յունիս/June 11, 2022

18

Այրի կնոջ լուման (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար)

Յունիս/June 10, 2022

19

Նախարարին տուած խրատը թագաւորին (պատմութիւն): Ներքին գեղեցկութեա՛ն հետամուտ եղէք

Յունիս/June 9, 2022

20

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Ե (Ա մաս)

Յունիս/June 8, 2022

21

Վաճառականին մտահոգութիւնը եւ վանականին վստահութիւնը (պատմութիւն): Երբ ամբողջապէս սկսինք Աստուծոյ վստահիլ, այդ ժամանակ՝ մտահոգութիւնը կը սկսի նուաճուիլ

Յունիս/June 7, 2022

22

Այգեպանին ընտրութիւնը (պատմութիւն): Աստուած բարի է ու ողորմած, իրե՛ն վստահինք

Յունիս/June 6, 2022

23

«Որ ի հարաշարժ յաղբերէն» (Հոգեգալստեան Ճաշու շարական ԲՁ) (Անանիա Շիրակացի)

Յունիս/June 5, 2022

24

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Անծանօթ Սուրբ Հոգին» (Զարեհ եպս. Ազնաւորեան)

Յունիս/June 4, 2022

25

Յուդա կը համաձայնի Յիսուսը մատնել (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար)

Յունիս/June 3, 2022

26

Աշակերտին տուած պատասխանը ուսուցիչին (պատմութիւն): Ուրիշին տեսակէտը լսելու ունակութիւնը ունենանք

Յունիս/June 2, 2022

27

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Դ (Բ եւ Գ մասեր)

Յունիս/June 1, 2022

Join us for Bible Study every Tuesday @ 7:30pm

 

725 N Central Ave, Glendale, CA 91203

Get Directions
;