Faith Hope Love Mission

Daily Messages List

Daily Messages


# Message Description PDFMP3Video

1

Հրամանատարը եւ թէյատան սեպհականատէրը (պատմուածք): Մեր ձեռքերը միշտ թող բաց ըլլան

Ապրիլ/April 22, 2021

2

Մեղք ունի՞ ոչ քրիստոնեայի հետ ամուսնանալը: Ի՞նչ կ'ըսէ Աստուածաշունչը այս մասին

Ապրիլ/April 21, 2021

3

Երեք եղբայրները եւ գիտնական դասընկերը (պատմուածք): Ժամն է մեր հանգիստի գօտիէն դուրս գալ

Ապրիլ/April 20, 2021

4

Պատանի տղուն վախը եւ հօրը ներկայութիւնը (պատմուածք): Սուրբ Գիրքին մէջ 365 անգամ կ՛ըսուի՝ «Մի՛ վախնար»

Ապրիլ/April 19, 2021

5

«Երկրպագեմք Քեզ, Քրիստոս» (Բարսեղ Ճոն)

Ապրիլ/April 18, 2021

6

Հոգեւոր մարզանքին օգտակարութիւնը

Ապրիլ/April 17, 2021

7

Երկու որդիներուն առակը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար)

Ապրիլ/April 16, 2021

8

Գիտնականը եւ Աստուած (պատմուածք): Գիտութիւնը հակառա՞կ է հաւատքին

Ապրիլ/April 15, 2021

9

Անապատին մէջ կորսուած մարդուն պատմութիւնը: Հաւատքդ փորձաքարի զարնուա՞ծ է

Ապրիլ/April 14, 2021

10

Ժամացոյցը եւ անոր արժէքը (առակ): Արժէքաւորելու կարեւորութիւնը

Ապրիլ/April 13, 2021

11

Ճշմարիտ մեծութիւնը խոնարհ ու ազնիւ արարքներու մէջէն կը յայտնուի

Ապրիլ/April 12, 2021

12

«Նորոգեալ կղզիք առ Աստուած» (Ս. Ներսէս Լամբրոնացի)

Ապրիլ/April 11, 2021

13

Ինչո՞ւ Տէր Յիսուս իր յարութենէն ետք Մարիամ Մագդաղենացիին ըսաւ՝ «Մի՛ դպչիր ինծի»

Ապրիլ/April 10, 2021

14

Բարի Սամարացիին առակը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար)

Ապրիլ/April 9, 2021

15

Թէ ինչպէ՛ս Եմմաուսի երկու ճամբորդները ճանչցան Յարուցեալ Յիսուսը

Ապրիլ/April 8, 2021

16

Աւետումն Ս. Աստուածածնի: Աստուածամայրը գերիվեր է երկնաւոր ու երկրաւոր բոլոր արարածներէն

Ապրիլ/April 7, 2021

17

Յիսուսի մարմինին փաթթուած կտաւներուն եւ խնամքով ծալլուած վարշամակին իմաստը

Ապրիլ/April 6, 2021

18

Մեռնելէ ետք արդարներու եւ մեղաւորներու հոգիները ի՞նչ վիճակի մէջ կ'ըլլան

Ապրիլ/April 5, 2021

19

«Այսօր յարեաւ ի մեռելոց Փեսայն անմահ» (Ս. Ներսէս Լամբրոնացի)

Ապրիլ/April 4, 2021

20

Ինչպէ՞ս հաշուել Զատիկը: Պատմական ակնարկ եւ ապագայի իղձ

Ապրիլ/April 3, 2021

21

Աւագ Ուրբաթի խորհուրդը: Լոյսին բարութիւնը եւ խաւարին չարութիւնը

Ապրիլ/April 2, 2021

22

Աւագ Հինգշաբթի: Ոտնլուայի խորհուրդը

Ապրիլ/April 1, 2021

Join us for Bible Study every Tuesday @ 7:30pm

 

725 N Central Ave, Glendale, CA 91203

Get Directions
;