Երգեցողութիւնք Սուրբ Պատարագի Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ

By: Մակար Եկմալեան


In Stock - $20 Add to Cart


Մակար Եկմալեանի դաշնաւորած Սուրբ Պատարագի երգեցողութեան .այնագրութիւնը, գրաբար եւ Անգլերէն տառադարձութեամբ։