Daily Messages

Առօրեայ Պատգամներ
Balance is important in design

Նիւթոնը, մոխրացած մարմինները եւ մետաղի փոշէհատիկները (պատմութիւն): Աստուծոյ համար ոեւէ անկարելի բան չկայ (Մայիս/May 14, 2024)

Նիւթոնը, մոխրացած մարմինները եւ մետաղի փոշէհատիկները (պատմութիւն): Աստուծոյ համար ոեւէ անկարելի բան չկայ (Մայիս/May 14, 2024)

Balance is important in design

Լացող զինուորը եւ պատանին (պատմութիւն): Միայն Տէր Յիսուսո՛վ կարելի է Հօրը երթալ (Մայիս/May 13, 2024)

Լացող զինուորը եւ պատանին (պատմութիւն): Միայն Տէր Յիսուսո՛վ կարելի է Հօրը երթալ (Մայիս/May 13, 2024)

Balance is important in design

«Փառաբանակից Հօր Որդի» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԴՁ) (Անանիա Շիրակացի) (Մայիս/May 12, 2024)

«Փառաբանակից Հօր Որդի» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԴՁ) (Անանիա Շիրակացի) (Մայիս/May 12, 2024)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Գունագեղ Կիրակիներ Եւ Հոգեգալուստ». «Երկրորդ Ծաղկազարդ – Համբարձումը Խոր Վիրապէն Դիտուած» (Շնորհք արք. Գալուստեան) (Մայիս/May 11, 2024)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Գունագեղ Կիրակիներ Եւ Հոգեգալուստ». «Երկրորդ Ծաղկազարդ – Համբարձումը Խոր Վիրապէն Դիտուած» (Շնորհք արք. Գալուստեան) (Մայիս/May 11, 2024)

Balance is important in design

Գայլն ու եօթը ուլիկները (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Մայիս/May 10, 2024)

Գայլն ու եօթը ուլիկները (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Մայիս/May 10, 2024)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Գունագեղ Կիրակիներ Եւ Հոգեգալուստ». «Համբարձում – Լրումն Փրկագործութեան» (Շնորհք արք. Գալուստեան) (Մայիս/May 9, 2024)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Գունագեղ Կիրակիներ Եւ Հոգեգալուստ». «Համբարձում – Լրումն Փրկագործութեան» (Շնորհք արք. Գալուստեան) (Մայիս/May 9, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Լ (Դ մաս) (Մայիս/May 8, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Լ (Դ մաս) (Մայիս/May 8, 2024)

Balance is important in design

Ինչպէ՞ս հասկնալ Յիսուսի ըսած հետեւեալ խօսքը. «Եթէ մէկը աջ երեսիդ ապտակ զարնէ՝ միւս երեսդ ալ դարձուր անոր» (Մայիս/May 7, 2024)

Ինչպէ՞ս հասկնալ Յիսուսի ըսած հետեւեալ խօսքը. «Եթէ մէկը աջ երեսիդ ապտակ զարնէ՝ միւս երեսդ ալ դարձուր անոր» (Մայիս/May 7, 2024)

Balance is important in design

Օձն ու սղոցը (պատմութիւն)։ Մեզմէ արմատախիլ ընենք բարկութիւնն ու զայրոյթը եւ առաջքը առած կ'ըլլանք անոնց չար հետեւանքներուն (Մայիս/May 6, 2024)

Օձն ու սղոցը (պատմութիւն)։ Մեզմէ արմատախիլ ընենք բարկութիւնն ու զայրոյթը եւ առաջքը առած կ'ըլլանք անոնց չար հետեւանքներուն (Մայիս/May 6, 2024)

Balance is important in design

«Զքո յարութիւնդ օրհնեմք» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԳԿ) (Անանիա Շիրակացի) (Մայիս/May 5, 2024)

«Զքո յարութիւնդ օրհնեմք» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԳԿ) (Անանիա Շիրակացի) (Մայիս/May 5, 2024)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Գունագեղ Կիրակիներ Եւ Հոգեգալուստ». «Կապոյտ Կիրակի – Յոյս Յարութեան» (Շնորհք արք. Գալուստեան) (Մայիս/May 4, 2024)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Գունագեղ Կիրակիներ Եւ Հոգեգալուստ». «Կապոյտ Կիրակի – Յոյս Յարութեան» (Շնորհք արք. Գալուստեան) (Մայիս/May 4, 2024)

Balance is important in design

Գայլն ու կռունկը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Մայիս/May 3, 2024)

Գայլն ու կռունկը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Մայիս/May 3, 2024)

Balance is important in design

«Շատ աւելի դիւրին է որ ուղտը ասեղի ծակէն մտնէ, քան հարուստը՝ Աստուծոյ արքայութիւնը» (Մայիս/May 2, 2024)

«Շատ աւելի դիւրին է որ ուղտը ասեղի ծակէն մտնէ, քան հարուստը՝ Աստուծոյ արքայութիւնը» (Մայիս/May 2, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Լ (Գ մաս) (Մայիս/May 1, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Լ (Գ մաս) (Մայիս/May 1, 2024)

Balance is important in design

Մերօրեայ Սուրբին՝ երանելի Տ. Զարեհ եպս. Ազնաւորեանի վախճանման 20-ամեակին առիթով(Ապրիլ/April 30,2024)

Մերօրեայ Սուրբին՝ երանելի Տ. Զարեհ եպս. Ազնաւորեանի վախճանման 20-ամեակին առիթով: Կեանքն ու գործունէութիւնը (Ապրիլ/April 30, 2024)

Balance is important in design

Կարեւոր դասեր Դաւիթի եւ Գողիաթի կռիւէն: Մեր դէմ ցցուող գողիաթներուն ինչպէ՞ս կրնանք յաղթել (Ապրիլ/April 29, 2024)

Կարեւոր դասեր Դաւիթի եւ Գողիաթի կռիւէն: Մեր դէմ ցցուող գողիաթներուն ինչպէ՞ս կրնանք յաղթել (Ապրիլ/April 29, 2024)

Balance is important in design

«Ի խաչանիշ փայտէն» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԳՁ) (Անանիա Շիրակացի) (Ապրիլ/April 28, 2024)

«Ի խաչանիշ փայտէն» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԳՁ) (Անանիա Շիրակացի) (Ապրիլ/April 28, 2024)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Գունագեղ Կիրակիներ Եւ Հոգեգալուստ». «Երեւումն Խաչի – Լուսապայծառ Կիրակի. Խորհուրդ Յաղթանակի» (Շնորհք արք. Գալուստեան) (Ապրիլ/April 20, 2024)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Գունագեղ Կիրակիներ Եւ Հոգեգալուստ». «Երեւումն Խաչի – Լուսապայծառ Կիրակի. Խորհուրդ Յաղթանակի» (Շնորհք արք. Գալուստեան) (Ապրիլ/April 20, 2024)

Balance is important in design

Իմաստուն մարդը եւ պատանին (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Ապրիլ/April 26, 2024)

Իմաստուն մարդը եւ պատանին (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Ապրիլ/April 26, 2024)

Balance is important in design

Պարտատէրը, ստախօսը եւ իմաստուն դատաւորը (պատմութիւն): Վե՛րջ դնենք ստախօսութեան եւ իրարու հետ ճշմարտութեամբ վերաբերինք (Ապրիլ/April 25, 2024)

Պարտատէրը, ստախօսը եւ իմաստուն դատաւորը (պատմութիւն): Վե՛րջ դնենք ստախօսութեան եւ իրարու հետ ճշմարտութեամբ վերաբերինք (Ապրիլ/April 25, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Լ (Բ մաս) (Ապրիլ/April 17, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Լ (Բ մաս) (Ապրիլ/April 17, 2024)

Balance is important in design

Կարգ Բարեխօսական Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակներու (Ապրիլ/April 23, 2024)

Կարգ Բարեխօսական Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակներու (Ապրիլ/April 23, 2024)

Balance is important in design

Հողագործը եւ երեք գողերը (պատմութիւն): Ե՞րբ ազգովին մեր պատմութենէն դաս պիտի սորվինք (Ապրիլ/April 22, 2024)

Հողագործը եւ երեք գողերը (պատմութիւն): Ե՞րբ ազգովին մեր պատմութենէն դաս պիտի սորվինք (Ապրիլ/April 22, 2024)

Balance is important in design

«Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԲԿ) (Անանիա Շիրակացի) (Ապրիլ/April 21, 2024)

«Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԲԿ) (Անանիա Շիրակացի) (Ապրիլ/April 21, 2024)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Կարմիր Կիրակի» (Շնորհք արք. Գալուստեան) (Ապրիլ/April 20, 2024)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Գունագեղ Կիրակիներ Եւ Հոգեգալուստ». «Կարմիր Կիրակի – Խորհուրդ Քրիստոնէական Պայքարի» (Շնորհք արք. Գալուստեան) (Ապրիլ/April 20, 2024)

Balance is important in design

Հաշմանդամ երեխան եւ հօրը դաւանանքը (իրական դէպք): Զգուշանա՛նք սուտ ուսուցիչներէ եւ մոլար վարդապետութիւններէ (Ապրիլ/April 19, 2024)

Հաշմանդամ երեխան եւ հօրը դաւանանքը (իրական դէպք): Զգուշանա՛նք սուտ ուսուցիչներէ եւ մոլար վարդապետութիւններէ (Ապրիլ/April 19, 2024)

Balance is important in design

Աղքատ օտարականը, քահանան եւ «սուտ Աւետարանը» (առակ): Քրիստոսի խօսքերը ոչ թէ միայն լսողներ ըլլանք, այլ մանաւանդ՝ գործադրողներ (Ապրիլ/April 18, 2024)

Աղքատ օտարականը, քահանան եւ «սուտ Աւետարանը» (առակ): Քրիստոսի խօսքերը ոչ թէ միայն լսողներ ըլլանք, այլ մանաւանդ՝ գործադրողներ (Ապրիլ/April 18, 2024)

Balance is important in design

Հարուստ դերձակը եւ մսավաճառը (պատմութիւն): Ուրիշներու մասին մեր կարծիքներուն մէջ չաճապարենք (Ապրիլ/April 17, 2024)

Հարուստ դերձակը եւ մսավաճառը (պատմութիւն): Ուրիշներու մասին մեր կարծիքներուն մէջ չաճապարենք (Ապրիլ/April 17, 2024)

Balance is important in design

Ձեռքերը սիրոյ արտայայտիչներ են: Ամո՛ւր սեղմենք Յիսուսի սիրոյ տաք ձեռքերը (պատմութիւն) (Ապրիլ/April 16, 2024)

Ձեռքերը սիրոյ արտայայտիչներ են: Ամո՛ւր սեղմենք Յիսուսի սիրոյ տաք ձեռքերը (պատմութիւն) (Ապրիլ/April 16, 2024)

Balance is important in design

Դաշունահարուած Մար Մարի Էմմանուէլ եպիսկոպոսի առողջութեան համար սրտանց աղօթենք (Ապրիլ/April 15, 2024)

Դաշունահարուած Մար Մարի Էմմանուէլ եպիսկոպոսի առողջութեան համար սրտանց աղօթենք եւ Աստուծոյ պաշտպանութիւնը խնդրենք բոլոր հոգեւորականներուն եւ հաւատացեալներուն վրայ (Ապրիլ/April 15, 2024)

Balance is important in design

Զինուորը, որ շնորհիւ իր ընկերոջ զոհաբերութեան՝ ողջ մնաց (իրական պատմութիւն) (Ապրիլ/April 15, 2024)

Զինուորը, որ շնորհիւ իր ընկերոջ զոհաբերութեան՝ ողջ մնաց (իրական պատմութիւն) (Ապրիլ/April 15, 2024)

Balance is important in design

«Եկին ի գերեզմանն» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԲՁ) (Անանիա Շիրակացի) (Ապրիլ/April 14, 2024)

«Եկին ի գերեզմանն» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԲՁ) (Անանիա Շիրակացի) (Ապրիլ/April 14, 2024)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Գունագեղ Կիրակիներ Եւ Հոգեգալուստ». «Աշխարհամատրան Կիրակի - Կանաչ Կիրակի – Խորհուրդ Կեանքի» (Շնորհք արք. Գալուստեան) (Ապրիլ/April 13, 2024)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Գունագեղ Կիրակիներ Եւ Հոգեգալուստ». «Աշխարհամատրան Կիրակի - Կանաչ Կիրակի – Խորհուրդ Կեանքի» (Շնորհք արք. Գալուստեան) (Ապրիլ/April 13, 2024)

Balance is important in design

Ի՞նչ է ճշմարիտ սէրը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Ապրիլ/April 12, 2024)

Ի՞նչ է ճշմարիտ սէրը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Ապրիլ/April 12, 2024)

Balance is important in design

Թագաւորին կատարած առաջարկը իր ժողովուրդին (պատմութիւն): Ես Թագաւորը կ'ընտրեմ, իսկ դո՞ւք (Ապրիլ/April 11, 2024)

Թագաւորին կատարած առաջարկը իր ժողովուրդին (պատմութիւն): Ես Թագաւորը կ'ընտրեմ, իսկ դո՞ւք (Ապրիլ/April 11, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Լ (Ա մաս) (Ապրիլ/April 10, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան Լ (Ա մաս) (Ապրիլ/April 10, 2024)

Balance is important in design

«Տէ՛ր հայր, դուն հրաշքի չե՞ս հաւատար» (պատմութիւն): Հրաշքները որո՞նց համար են. հաւատացեալներո՞ւն թէ անհաւատներուն կամ թերահաւատներուն համար (Ապրիլ/April 9, 2024)

«Տէ՛ր հայր, դուն հրաշքի չե՞ս հաւատար» (պատմութիւն): Հրաշքները որո՞նց համար են. հաւատացեալներո՞ւն թէ անհաւատներուն կամ թերահաւատներուն համար (Ապրիլ/April 9, 2024)

Balance is important in design

«Ես համաձայն չեմ որ Յիսուս Քրիստոսը յարութիւն է առել...»։ Յիսուսի յարութեան փաստարկումներ (Ապրիլ/April 8, 2024)

«Ես համաձայն չեմ որ Յիսուս Քրիստոսը յարութիւն է առել...»։ Յիսուսի յարութեան փաստարկումներ (Ապրիլ/April 8, 2024)

Balance is important in design

«Առաքեցար ի Հօրէ» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԱԿ) (Անանիա Շիրակացի) (Ապրիլ/April 7, 2024)

«Առաքեցար ի Հօրէ» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԱԿ) (Անանիա Շիրակացի) (Ապրիլ/April 7, 2024)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Վարք Սրբոց». «Գլխատում Սուրբ Յովհաննու Մկրտչի Եւ Գիւտ Պատուական Գլուխին» (Ապրիլ/April 6, 2024)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Վարք Սրբոց». «Գլխատում Սուրբ Յովհաննու Մկրտչի Եւ Գիւտ Պատուական Գլուխին» (Ապրիլ/April 6, 2024)

Balance is important in design

Ս. Հաղորդութեան խորհուրդը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Ապրիլ/April 5, 2024)

Ս. Հաղորդութեան խորհուրդը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Ապրիլ/April 5, 2024)

Balance is important in design

Մայր եղնիկին կամաւոր մահը յիշեցում Տէր Յիսուսի կամաւոր մահուան: Գերագոյն սէրը (Ապրիլ/April 4, 2024)

Մայր եղնիկին կամաւոր մահը յիշեցում Տէր Յիսուսի կամաւոր մահուան: Գերագոյն սէրը (Ապրիլ/April 4, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԹ (Բ մաս, երկրորդ հատուած եւ Գ մաս) (Ապրիլ/April 3, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԹ (Բ մաս, երկրորդ հատուած, եւ Գ մաս) (Ապրիլ/April 3, 2024)

Balance is important in design

Թութակը, ոսկի վանդակը եւ ազատութեան մարտիկը: Դո՛ւրս գանք մեր ներքին վանդակներէն եւ ազատութեան մէջ ճախրենք (Ապրիլ/April 2, 2024)

Թութակը, ոսկի վանդակը եւ ազատութեան մարտիկը: Դո՛ւրս գանք մեր ներքին վանդակներէն եւ ազատութեան մէջ ճախրենք (Ապրիլ/April 2, 2024)

Balance is important in design

Յիշատակ մեռելոց: Դուք ալ մի՛ մեռնիք ձեր ննջեցեալներուն հետ, այլ՝ ապրեցէ՛ք եւ ապրեցուցէ՛ք անոնց յիշատակը (Ապրիլ/April 1, 2024)

Յիշատակ մեռելոց: Դուք ալ մի՛ մեռնիք ձեր ննջեցեալներուն հետ, այլ՝ ապրեցէ՛ք եւ ապրեցուցէ՛ք անոնց յիշատակը (Ապրիլ/April 1, 2024)

Balance is important in design

«Ընդ լուսանալ միաշաբաթին» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԱՁ) (Անանիա Շիրակացի) (Մարտ/March 31, 2024)

«Ընդ լուսանալ միաշաբաթին» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԱՁ) (Անանիա Շիրակացի) (Մարտ/March 31, 2024)

Balance is important in design

Աւագ Շաբաթի խորհուրդն ու պատգամը (Մարտ/March 30, 2024)

Աւագ Շաբաթի խորհուրդն ու պատգամը (Մարտ/March 30, 2024)

Balance is important in design

Աւագ Ուրբաթի խորհուրդն ու պատգամը (Մարտ/March 29, 2024)

Աւագ Ուրբաթի խորհուրդն ու պատգամը (Մարտ/March 29, 2024)

Balance is important in design

Աւագ Հինգշաբթի: Աղօթք եւ օրհնութիւն Ս. Յովհաննու Ոսկեբերանին, խօսուած՝ քահանաներուն եւ ժողովուրդին (Մարտ/March 28, 2024)

Աւագ Հինգշաբթի: Աղօթք եւ օրհնութիւն Ս. Յովհաննու Ոսկեբերանին, խօսուած՝ քահանաներուն եւ ժողովուրդին (Մարտ/March 28, 2024)

Balance is important in design

Աւագ Չորեքշաբթիի խորհուրդն ու պատգամը (Մարտ/March 27, 2024)

Աւագ Չորեքշաբթիի խորհուրդն ու պատգամը (Մարտ/March 27, 2024)

Balance is important in design

Աւագ Երեքշաբթիի խորհուրդն ու պատգամը (Մարտ/March 26, 2024)

Աւագ Երեքշաբթիի խորհուրդն ու պատգամը (Մարտ/March 26, 2024)

Balance is important in design

Ուխտագնացութիւն Ս. Յովսէփ Կաթողիկէ Վանք։ 3) Ապաշխարութեան եւ Աղօթքի Երեկոյ (Մարտ/March 23, 2024)

Ուխտագնացութիւն Ս. Յովսէփ Կաթողիկէ Վանք։ 3) Ապաշխարութեան եւ Աղօթքի Երեկոյ (Մարտ/March 23, 2024)

Balance is important in design

Ուխտագնացութիւն Ս. Յովսէփ Կաթողիկէ Վանք։ 2) Խաչի Ճանապարհ (Մարտ/March 23, 2024)

Ուխտագնացութիւն Ս. Յովսէփ Կաթողիկէ Վանք։ 2) Խաչի Ճանապարհ (Մարտ/March 23, 2024)

Balance is important in design

Ուխտագնացութիւն Ս. Յովսէփ Կաթողիկէ Վանք։ 1) Արեւագալի ժամերգութիւն (Մարտ/March 23, 2024)

Ուխտագնացութիւն Ս. Յովսէփ Կաթողիկէ Վանք։ 1) Արեւագալի ժամերգութիւն (Մարտ/March 23, 2024)

Balance is important in design

Աւագ Երկուշաբթիի խորհուրդն ու պատգամը (Մարտ/March 25, 2024)

Աւագ Երկուշաբթիի խորհուրդն ու պատգամը (Մարտ/March 25, 2024)

Balance is important in design

«Բա՛ց մեզ, Տէ՜ր» (Երգ Դռնբացէքի), եւ Դռնբացէքի արարողութեան բացատրութիւնը (Մարտ/March 24, 2024)

«Բա՛ց մեզ, Տէ՜ր» (Երգ Դռնբացէքի), եւ Դռնբացէքի արարողութեան բացատրութիւնը (Մարտ/March 24, 2024)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Տօները Տօնախօսական Բացատրութեամբ». «Ղազարոսի Յարութեան Յիշատակը» (աշխատասիրութեամբ՝ Արամ Դիլանեանի) (Մարտ/March 23, 2024)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Տօները Տօնախօսական Բացատրութեամբ». «Ղազարոսի Յարութեան Յիշատակը» (աշխատասիրութեամբ՝ Արամ Դիլանեանի) (Մարտ/March 23, 2024)

Balance is important in design

Ղազարոսի յարութենէն մինչեւ Յիսուսի յարութիւնը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Մարտ/March 22, 2024)

Ղազարոսի յարութենէն մինչեւ Յիսուսի յարութիւնը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Մարտ/March 22, 2024)

Balance is important in design

Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանայ մեր հայրենիքի, մեր ազգի, մեր ընտանիքներու եւ մեր փրկութիւնը (Մարտ/March 21, 2024)

Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանայ մեր հայրենիքի, մեր ազգի, մեր ընտանիքներու եւ մեր փրկութիւնը (Մարտ/March 21, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԹ (Բ մաս, առաջին հատուած) (Մարտ/March 20, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԹ (Բ մաս, առաջին հատուած) (Մարտ/March 20, 2024)

Balance is important in design

Ոեւէ մարդ եկեղեցի երթալով կամ պահք պահելով կամ աղօթելով ճշմարիտ քրիստոնեայ կը դառնա՞յ կամ կ'արդարանա՞յ եւ կամ կը փրկուի՞ (Մարտ/March 19, 2024)

Ոեւէ մարդ եկեղեցի երթալով կամ պահք պահելով կամ աղօթելով ճշմարիտ քրիստոնեայ կը դառնա՞յ կամ կ'արդարանա՞յ եւ կամ կը փրկուի՞ (Մարտ/March 19, 2024)

Balance is important in design

Թոռնիկին լացը եւ մեծ հօր արցունքը (պատմութիւն): ԶԱստուած փնտռենք, քանի դեռ ուշ չէ (Մարտ/March 18, 2024)

Թոռնիկին լացը եւ մեծ հօր արցունքը (պատմութիւն): ԶԱստուած փնտռենք, քանի դեռ ուշ չէ (Մարտ/March 18, 2024)

Balance is important in design

«Այսօր տօնէ եկեղեցի» (Շարական Ս. Գրիգոր Լուսաւորչին: Մանկունք ԳՁ.) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Մարտ/March 17, 2024)

«Այսօր տօնէ եկեղեցի» (Շարական Ս. Գրիգոր Լուսաւորչին: Մանկունք ԳՁ.) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Մարտ/March 17, 2024)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Աշխարհի Լոյսն Ի Հայս». «Ա) Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Մեծն Տրդատ։ Ծնունդէն մինչեւ Խորվիրապ» (Գարեգին եպս. Տրապիզոնի) (Մարտ/March 16, 2024)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Աշխարհի Լոյսն Ի Հայս». «Ա) Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Մեծն Տրդատ։ Ծնունդէն մինչեւ Խորվիրապ» (Գարեգին եպս. Տրապիզոնի) (Մարտ/March 16, 2024)

Balance is important in design

Մեծ Պահքի վեցերորդ կիրակին (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Մարտ/March 15, 2024)

Մեծ Պահքի վեցերորդ կիրակին (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Մարտ/March 15, 2024)

Balance is important in design

Սատանան կը խօսի՞ մեզի հետ: Ի՞նչ ձեւով։ Ի՞նչպէս կրնանք անոր ձայնը դադրեցնել մեր մէջ (Մարտ/March 14, 2024)

Սատանան կը խօսի՞ մեզի հետ: Ի՞նչ ձեւով։ Ի՞նչպէս կրնանք անոր ձայնը դադրեցնել մեր մէջ (Մարտ/March 14, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԹ (Ա մաս) (Մարտ/March 13, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԹ (Ա մաս) (Մարտ/March 13, 2024)

Balance is important in design

Ո՞վ էր Լիլիթ. Ադամի առաջին կի՞նը, թէ առասպելական դիցուհի մը (Մարտ/March 12, 2024)

Ո՞վ էր Լիլիթ. Ադամի առաջին կի՞նը, թէ առասպելական դիցուհի մը (Մարտ/March 12, 2024)

Balance is important in design

Ո՞վ է Սատանան: Եթէ ան բարի հրեշտակ մըն էր, հապա ինչո՞ւ համար մեղանչեց: Ի՞նչ պիտի ըլլայ անոր վախճանը (Մարտ/March 11, 2024)

Ո՞վ է Սատանան: Եթէ ան բարի հրեշտակ մըն էր, հապա ինչո՞ւ համար մեղանչեց: Ի՞նչ պիտի ըլլայ անոր վախճանը (Մարտ/March 11, 2024)

Balance is important in design

«Աղբերացն անապական» (Կարգ Խաչելութեան Երգ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Մարտ/March 10, 2024)

«Աղբերացն անապական» (Կարգ Խաչելութեան Երգ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Մարտ/March 10, 2024)

Balance is important in design

Վարք Սրբոց Քառասնից Մանկանցն Սեբաստիոյ (Մարտ/March 9, 2024)

Վարք Սրբոց Քառասնից Մանկանցն Սեբաստիոյ (Մարտ/March 9, 2024)

Balance is important in design

Մեծ Պահքի չորրորդ եւ հինգերորդ կիրակիները (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Մարտ/March 8, 2024)

Մեծ Պահքի չորրորդ եւ հինգերորդ կիրակիները (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Մարտ/March 8, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԸ (Զ մաս) (Մարտ/March 6, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԸ (Զ մաս) (Մարտ/March 6, 2024)

Balance is important in design

Սատանան մեզ մեր մեղքով կը կանչէ, մինչդեռ Տէր Յիսուս՝ մեր անունով (Մարտ/March 5, 2024)

Սատանան մեզ մեր մեղքով կը կանչէ, մինչդեռ Տէր Յիսուս՝ մեր անունով (Մարտ/March 5, 2024)

Balance is important in design

Օտար կրօններու հետեւողները ողորմութիւն կատարելով կրնա՞ն փրկուիլ, առանց Քրիստոսի հաւատալու: Քրիստոնեայ ըլլալը պայմա՞ն է յաւիտենական կեանքը ժառանգելու (Մարտ/March 4, 2024)

Օտար կրօններու հետեւողները ողորմութիւն կատարելով կրնա՞ն փրկուիլ, առանց Քրիստոսի հաւատալու: Քրիստոնեայ ըլլալը պայմա՞ն է յաւիտենական կեանքը ժառանգելու (Մարտ/March 4, 2024)

Balance is important in design

«Բարբառելով զԷլի Էլին» (Կարգ Խաչելութեան Երգ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Մարտ/March 3, 2024)

«Բարբառելով զԷլի Էլին» (Կարգ Խաչելութեան Երգ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Մարտ/March 3, 2024)

Balance is important in design

Վարք Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի Վարդապետին (Մարտ/March 2, 2024)

Վարք Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի Վարդապետին (Մարտ/March 2, 2024)

Balance is important in design

Հանգստեան Ժամերգութիւն (Փետրուար/February 29, 2024)

Հանգստեան Ժամերգութիւն (Փետրուար/February 29, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԸ (Ե մաս) (Փետրուար/February 28, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԸ (Ե մաս) (Փետրուար/February 28, 2024)

Balance is important in design

Խաղաղական Ժամերգութիւն (Փետրուար/February 27, 2024)

Խաղաղական Ժամերգութիւն (Փետրուար/February 27, 2024)

Balance is important in design

Կարգ Ապաշխարութեան (Փետրուար/February 26, 2024)

Կարգ Ապաշխարութեան (Փետրուար/February 26, 2024)

Balance is important in design

«Ետուն ըմպել» (Կարգ Խաչելութեան Երգ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Փետրուար/February 25, 2024)

«Ետուն ըմպել» (Կարգ Խաչելութեան Երգ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Փետրուար/February 25, 2024)

Balance is important in design

Վարք Սուրբ Կիւրեղ Երուսաղէմ՚ի Հայրապետին (Փետրուար/February 24, 2024)

Վարք Սուրբ Կիւրեղ Երուսաղէմ՚ի Հայրապետին (Փետրուար/February 24, 2024)

Balance is important in design

Մեծ Պահքի առաջին երկու կիրակիները (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Փետրուար/February 23, 2024)

Մեծ Պահքի առաջին երկու կիրակիները (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Փետրուար/February 23, 2024)

Balance is important in design

Արեւագալի Ժամերգութիւն (Փետրուար/February 22, 2024)

Արեւագալի Ժամերգութիւն (Փետրուար/February 22, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԸ (Գ եւ Դ մասեր) (Փետրուար/February 21, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԸ (Գ եւ Դ մասեր) (Փետրուար/February 21, 2024)

Balance is important in design

Ի՞նչ կ᾽ըսեն Եկեղեցւոյ Սուրբ Հայրերը պահքի մասին (Փետրուար/February 20, 2024)

Ի՞նչ կ᾽ըսեն Եկեղեցւոյ Սուրբ Հայրերը պահքի մասին (Փետրուար/February 20, 2024)

Balance is important in design

Սուտ ապաշխարութիւն: Մատնիչ Յուդայի եւ անդրանկութիւնը ծախած Եսաւի օրինակը (Փետրուար/February 19, 2024)

Սուտ ապաշխարութիւն: Մատնիչ Յուդայի եւ անդրանկութիւնը ծախած Եսաւի օրինակը (Փետրուար/February 19, 2024)

Balance is important in design

«Նորոգող տիեզերաց» (Կարգ Խաչելութեան Երգ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Փետրուար/February 18, 2024)

«Նորոգող տիեզերաց» (Կարգ Խաչելութեան Երգ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Փետրուար/February 18, 2024)

Balance is important in design

Ս. Թէոդորոս Զօրավարի վկայաբանութիւնը (Փետրուար/February 17, 2024)

Ս. Թէոդորոս Զօրավարի վկայաբանութիւնը (Փետրուար/February 17, 2024)

Balance is important in design

Ինչպիսի՞ պահք պահել (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Փետրուար/February 16, 2024)

Ինչպիսի՞ պահք պահել (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Փետրուար/February 16, 2024)

Balance is important in design

«Այդ տեսակ չար ոգին միայն աղօթքով եւ ծոմապահութեամբ կարելի է դուրս հանել» (Փետրուար/February 15, 2024)

«Այդ տեսակ չար ոգին միայն աղօթքով եւ ծոմապահութեամբ կարելի է դուրս հանել» (Փետրուար/February 15, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԸ (Բ մաս) (Փետրուար/February 14, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԸ (Բ մաս) (Փետրուար/February 14, 2024)

Balance is important in design

Վալընդա՞յն թէ Տեառնընդառաջ (Փետրուար/February 13, 2024)

Վալընդա՞յն թէ Տեառնընդառաջ (Փետրուար/February 13, 2024)

Balance is important in design

Ո՞րն է Աստուծոյ համար ընդունելի ծոմապահութիւնը (Փետրուար/February 12, 2024)

Ո՞րն է Աստուծոյ համար ընդունելի ծոմապահութիւնը (Փետրուար/February 12, 2024)

Balance is important in design

«Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ», «Արի՛, Տէր» եւ «Զամենայն աւուրս» (Իւղաբերից Կարգի Երգեր) (Մեծի Պահոց) (Փետրուար/February 11, 2024)

«Եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ», «Արի՛, Տէր» եւ «Զամենայն աւուրս» (Իւղաբերից Կարգի Երգեր) (Մեծի Պահոց) (Փետրուար/February 11, 2024)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Հաւատամքի Մեկնութիւն: Ներածական» (Զարեհ եպս. Ազնաւորեան) (Փետրուար/February 10, 2024)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Հաւատամքի Մեկնութիւն: Ներածական» (Զարեհ եպս. Ազնաւորեան) (Փետրուար/February 10, 2024)

Balance is important in design

Չարին դէմ պայքարելու զէնքերը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Փետրուար/February 9, 2024)

Չարին դէմ պայքարելու զէնքերը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Փետրուար/February 9, 2024)

Balance is important in design

Գարեգին Նժդեհ Վարդանանց զօրավարներու մասին: Վարդանանց պատգամը (Փետրուար/February 8, 2024)

Գարեգին Նժդեհ Վարդանանց զօրավարներու մասին: Վարդանանց պատգամը (Փետրուար/February 8, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԸ (Ա մաս) (Փետրուար/February 7, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԸ (Ա մաս) (Փետրուար/February 7, 2024)

Balance is important in design

«Թուղթ Ընդհանրական». «Քահանաների դասին» (Ս. Ներսէս կթղ. Շնորհալի) (Փետրուար/February 6, 2024)

«Թուղթ Ընդհանրական». «Քահանաների դասին» (Ս. Ներսէս կթղ. Շնորհալի) (Փետրուար/February 6, 2024)

Balance is important in design

Չլսուած անէծքներ...: Հայոց լեզուն Աստուածապարգեւ լեզու է, աղօթելո՛ւ լեզու է եւ ոչ թէ՝ անիծելու (Փետրուար/February 5, 2024)

Չլսուած անէծքներ...: Հայոց լեզուն Աստուածապարգեւ լեզու է, աղօթելո՛ւ լեզու է եւ ոչ թէ՝ անիծելու (Փետրուար/February 5, 2024)

Balance is important in design

«Որ յարմատոց» (Շարական Սրբոյն Իսահակայ Հայրապետին Հայոց: Մանկունք ԴԿ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Փետրուար/February 4, 2024)

«Որ յարմատոց» (Շարական Սրբոյն Իսահակայ Հայրապետին Հայոց: Մանկունք ԴԿ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Փետրուար/February 4, 2024)

Balance is important in design

Հայոց հայրապետ Ս. Սահակ Պարթեւի վարքը (Փետրուար/February 3, 2024)

Հայոց հայրապետ Ս. Սահակ Պարթեւի վարքը (Փետրուար/February 3, 2024)

Balance is important in design

Թէ ինչպէս հայրը թերթի մէջ ծանուցում դրաւ, որ իր մոլորած որդին ետ իրեն դառնար (պատմութիւն)։ Աստուած անհամբեր կը սպասէ մեր տուն դարձին (Փետրուար/February 2, 2024)

Թէ ինչպէս հայրը թերթի մէջ ծանուցում դրաւ, որ իր մոլորած որդին ետ իրեն դառնար (պատմութիւն)։ Աստուած անհամբեր կը սպասէ մեր տուն դարձին (Փետրուար/February 2, 2024)

Balance is important in design

«Չեմ կրնար վատ ու մեղաւոր մտքերու հանդէպ ուշադիր եւ սթափ ըլլալ եւ վանել զանոնք մտքէս, թէեւ միշտ կ᾽աղօթեմ» (պատմութիւն) (Փետրուար/February 1, 2024)

«Չեմ կրնար վատ ու մեղաւոր մտքերու հանդէպ ուշադիր եւ սթափ ըլլալ եւ վանել զանոնք մտքէս, թէեւ միշտ կ᾽աղօթեմ» (պատմութիւն) (Փետրուար/February 1, 2024)

Balance is important in design

Ինչպէս որ ջուրը կը լուայ կանաչեղէնը, նոյնպէս ալ Աստուծոյ խօսքը կը լուայ մարդու սիրտն ու հոգին (պատմութիւն) (Յունուար/January 31, 2024)

Ինչպէս որ ջուրը կը լուայ կանաչեղէնը, նոյնպէս ալ Աստուծոյ խօսքը կը լուայ մարդու սիրտն ու հոգին (պատմութիւն) (Յունուար/January 31, 2024)

Balance is important in design

Արեւին եւ շուքին հոգեւոր նշանակութիւնը (խորհրդածութիւն) (Յունուար/January 30, 2024)

Արեւին եւ շուքին հոգեւոր նշանակութիւնը (խորհրդածութիւն) (Յունուար/January 30, 2024)

Balance is important in design

«Ա՛լ այս եկեղեցին ոտք պիտի չդնեմ» (պատմութիւն)։ Միայն Աստուծոյ վրայ կեդրոնացի՛ր (Յունուար/January 29, 2024)

«Ա՛լ այս եկեղեցին ոտք պիտի չդնեմ» (պատմութիւն)։ Միայն Աստուծոյ վրայ կեդրոնացի՛ր (Յունուար/January 29, 2024)

Balance is important in design

«Դուն ինծի չես տեսներ, բայց ես քեզի կը տեսնեմ: Եթէ հետեւիս ձայնիս՝ ապահով տուն կը հասնիս» (իրական դէպք) (Յունուար/January 28, 2024)

«Դուն ինծի չես տեսներ, բայց ես քեզի կը տեսնեմ: Եթէ հետեւիս ձայնիս՝ ապահով տուն կը հասնիս» (իրական դէպք) (Յունուար/January 28, 2024)

Balance is important in design

Արդար Շուշանը (պատմութիւն Դանիէլի մարգարէութենէն)։ Արդարութիւնը միշտ ալ կը յաղթանակէ (Յունուար/January 27, 2024)

Արդար Շուշանը (պատմութիւն Դանիէլի մարգարէութենէն)։ Արդարութիւնը միշտ ալ կը յաղթանակէ (Յունուար/January 27, 2024)

Balance is important in design

Արբեցող վանականը (իրական դէպք): Մարդիկ երեւցածին կը նային, իսկ Աստուած՝ սրտին (Յունուար/January 26, 2024)

Արբեցող վանականը (իրական դէպք): Մարդիկ երեւցածին կը նային, իսկ Աստուած՝ սրտին (Յունուար/January 26, 2024)

Balance is important in design

Մրջիւնը եւ մեղրի ամանը (առակ)։ Վստահինք Աստուծոյ, նոյնիսկ եթէ մեր ուզածին չենք հասնիր (Յունուար/January 24, 2024)

Մրջիւնը եւ մեղրի ամանը (առակ)։ Վստահինք Աստուծոյ, նոյնիսկ եթէ մեր ուզածին չենք հասնիր (Յունուար/January 24, 2024)

Balance is important in design

Թէ ինչպէ՞ս վերջ գտաւ երկու եպիսկոպոսներու իրարու դէմ պայքարը (պատում)։ Խոնարհութեան զօրութիւնը (Յունուար/January 23, 2024)

Թէ ինչպէ՞ս վերջ գտաւ երկու եպիսկոպոսներու իրարու դէմ պայքարը (պատում)։ Խոնարհութեան զօրութիւնը (Յունուար/January 23, 2024)

Balance is important in design

Անկարգ աշակերտները, ուսուցիչը եւ դաժան պատիժը (պատմութիւն)։ «Անոր վէրքերովն էր որ մենք բժշկուեցանք» (Յունուար/January 22, 2024)

Անկարգ աշակերտները, ուսուցիչը եւ դաժան պատիժը (պատմութիւն)։ «Անոր վէրքերովն էր որ մենք բժշկուեցանք» (Յունուար/January 22, 2024)

Balance is important in design

«Որ առաքեցեր զՅովնան» (Մանկունք ԴՁ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Յունուար/January 21, 2024)

«Որ առաքեցեր զՅովնան» (Մանկունք ԴՁ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Յունուար/January 21, 2024)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Դրախտի Ընտանիք». «Ժ. Փոխադարձ Պարտիք Եւ Իրաւունք Առն Եւ Կնոջ» (Խրիմեան Հայրիկ) (Յունուար/January 20, 2024)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Դրախտի Ընտանիք». «Ժ. Փոխադարձ Պարտիք Եւ Իրաւունք Առն Եւ Կնոջ» (Խրիմեան Հայրիկ) (Յունուար/January 20, 2024)

Balance is important in design

Ս. Պօղոսի աշակերտը՝ Տիմոթէոս (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Յունուար/January 19, 2024)

Ս. Պօղոսի աշակերտը՝ Տիմոթէոս (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Յունուար/January 19, 2024)

Balance is important in design

Վարք Ս. Անտոն Անապատականի (Յունուար/January 18, 2024)

Վարք Ս. Անտոն Անապատականի (Յունուար/January 18, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԷ (Դ մաս) (Յունուար/January 17, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԷ (Դ մաս) (Յունուար/January 17, 2024)

Balance is important in design

Ժամանակն է, որ ազգովին փոխենք մեր հոգեւոր ընկալումները եւ աճինք մեր հաւատքին մէջ (Յունուար/January 16, 2024)

Ժամանակն է, որ ազգովին փոխենք մեր հոգեւոր ընկալումները եւ աճինք մեր հաւատքին մէջ (Յունուար/January 16, 2024)

Balance is important in design

Հրաշք մանուկին՝ Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի հրաշալի ծնունդը (Յունուար/January 15, 2024)

Հրաշք մանուկին՝ Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի հրաշալի ծնունդը (Յունուար/January 15, 2024)

Balance is important in design

«Լոյս ի լուսոյ» (Կանոն Ս. Ծննդեան Ը. Աւուրն-Օրհնութիւն ԴՁ) (Ս. Մովսէս Խորենացի)(Յունուար/January 14, 2024)

«Լոյս ի լուսոյ» (Կանոն Ս. Ծննդեան Ը. Աւուրն-Օրհնութիւն ԴՁ) (Ս. Մովսէս Խորենացի) (Յունուար/January 14, 2024)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»: «Դրախտի ընտանիք». «Թ. Կոչումն Հարսին Եւ Փեսային» (Խրիմեան Հայրիկ) (Յունուար/January 13, 2024)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»: «Դրախտի ընտանիք». «Թ. Կոչումն Հարսին Եւ Փեսային» (Խրիմեան Հայրիկ) (Յունուար/January 13, 2024)

Balance is important in design

Ի՞նչ ըրաւ Ս. Պօղոս Հռոմի բանտին մէջ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Յունուար/January 12, 2024)

Ի՞նչ ըրաւ Ս. Պօղոս Հռոմի բանտին մէջ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Յունուար/January 12, 2024)

Balance is important in design

Մեծահարուստ մարդը, որ խոստացաւ բժիշկին տալ երկու պարկ ոսկի (պատմութիւն): Երկրաւոր կեանքը ապրինք յանուն երկնայինին (Յունուար/January 11, 2024)

Մեծահարուստ մարդը, որ խոստացաւ բժիշկին տալ երկու պարկ ոսկի (պատմութիւն): Երկրաւոր կեանքը ապրինք յանուն երկնայինին (Յունուար/January 11, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԷ (Գ մաս) (Յունուար/January 10, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԷ (Գ մաս) (Յունուար/January 10, 2024)

Balance is important in design

Երկու հրեշտակներու աշխատանքը (առակ): Երախտագիտութեան եւ շնորհակալութեան նուէրներ ընծայենք Աստուծոյ (Յունուար/January 9, 2024)

Երկու հրեշտակներու աշխատանքը (առակ): Երախտագիտութեան եւ շնորհակալութեան նուէրներ ընծայենք Աստուծոյ (Յունուար/January 9, 2024)

Balance is important in design

«Ամենագովելի եւ քան զերկինս բարձրագոյնս» (Ճաշու-Մեծացուսցէ ԳԿ) (Ս. Մովսէս Խորենացի) (Յունուար/January 7, 2024)

«Ամենագովելի եւ քան զերկինս բարձրագոյնս» (Ճաշու-Մեծացուսցէ ԳԿ) (Ս. Մովսէս Խորենացի) (Յունուար/January 7, 2024)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Որպէսզի Չմնանք Առանց Մսուրի Եւ Խանձարուրի» (Զարեհ եպս. Ազնաւորեան) (Յունուար/January 6, 2024)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Որպէսզի Չմնանք Առանց Մսուրի Եւ Խանձարուրի» (Զարեհ եպս. Ազնաւորեան) (Յունուար/January 6, 2024)

Balance is important in design

Ո՞վ է այս նորածին Մանուկը: Անիկա՝ թագաւորներու Թագաւորն է: Երկրպագե՛նք մեր Թագաւորին (Յունուար/January 5, 2024)

Ո՞վ է այս նորածին Մանուկը: Անիկա՝ թագաւորներու Թագաւորն է: Երկրպագե՛նք մեր Թագաւորին (Յունուար/January 5, 2024)

Balance is important in design

«Կը բաւէ՛ ամէն օր մարդոց միտքերը լուաս եւ ըսես՝ Աստուած այսպէս կ᾽ըսէ, Աստուածաշունչը այդպէս կ᾽ըսէ: Ազատ թող մարդիկը»: Պատասխան՝ ստացած նամակի մը (Յունուար/January 4, 2024)

«Կը բաւէ՛ ամէն օր մարդոց միտքերը լուաս եւ ըսես՝ Աստուած այսպէս կ᾽ըսէ, Աստուածաշունչը այդպէս կ᾽ըսէ: Ազատ թող մարդիկը»: Պատասխան՝ ստացած նամակի մը (Յունուար/January 4, 2024)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԷ (Բ մաս երկրորդ հատուած) (Յունուար/January 3, 2024)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԷ (Բ մաս երկրորդ հատուած) (Յունուար/January 3, 2024)

Balance is important in design

Հոգեւոր մարզելաձեւ. Չորեքշաթբի եւ Ուրբաթ օրերու պահեցողութեան կարեւորութիւնը եւ օգտակարութիւնը (Յունուար/January 2, 2024)

Հոգեւոր մարզելաձեւ. Չորեքշաթբի եւ Ուրբաթ օրերու պահեցողութեան կարեւորութիւնը եւ օգտակարութիւնը (Յունուար/January 2, 2024)

Balance is important in design

Ոչ թէ ի՛նչ կ᾽ըսեն աստղերը, այլ ի՞նչ կ᾽ըսէ Աստուծոյ Խօսքը։ Լսեցէ՛ք ձեր կենդանակերպ աստղին հոգեւոր իմաստը (Յունուար/January 1, 2024)

Ոչ թէ ի՛նչ կ᾽ըսեն աստղերը, այլ ի՞նչ կ᾽ըսէ Աստուծոյ Խօսքը։ Լսեցէ՛ք ձեր կենդանակերպ աստղին հոգեւոր իմաստը (Յունուար/January 1, 2024)

Balance is important in design

«Յիշողութիւն» (Ղազարոս Աղայեան): Յիշե՛նք մեր անցեալը եւ կառուցենք մեր ապագան (Դեկտեմբեր/December 31, 2023)

«Յիշողութիւն» (Ղազարոս Աղայեան): Յիշե՛նք մեր անցեալը եւ կառուցենք մեր ապագան (Դեկտեմբեր/December 31, 2023)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Ան-Ժամանակը Ժամանակին Մէջ» եւ «Ժամանակը Նուաճել» (Գարեգին կթղ. Սարգիսեան)(Դեկտեմբեր/December 30, 2023)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Ան-Ժամանակը Ժամանակին Մէջ» եւ «Ժամանակը Նուաճել» (Գարեգին կթղ. Սարգիսեան) (Դեկտեմբեր/December 30, 2023)

Balance is important in design

Ս. Պօղոս Մալթայի եւ ապա Հռոմի մէջ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Դեկտեմբեր/December 29, 2023)

Ս. Պօղոս Մալթայի եւ ապա Հռոմի մէջ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Դեկտեմբեր/December 29, 2023)

Balance is important in design

2024 թուականը վիշապի՞ տարի, թէ՞ Քրիստոսի տարի։ Կոչ արթնութեան եւ զգաստութեան (Դեկտեմբեր/December 28, 2023)

2024 թուականը վիշապի՞ տարի, թէ՞ Քրիստոսի տարի։ Կոչ արթնութեան եւ զգաստութեան (Դեկտեմբեր/December 28, 2023)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԷ (Ա մաս եւ Բ մաս առաջին հատուած)(Դեկտեմբեր/December 27, 2023)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԷ (Ա մաս եւ Բ մաս առաջին հատուած) (Դեկտեմբեր/December 27, 2023)

Balance is important in design

Հեթանոս կայսրը եւ հաւատացեալ եպիսկոպոսը (պատմութիւն)։ Տօն Ս. Պետրոսի եւ Ս. Պօղոսի (Դեկտեմբեր/December 26, 2023)

Հեթանոս կայսրը եւ հաւատացեալ եպիսկոպոսը (պատմութիւն)։ Տօն Ս. Պետրոսի եւ Ս. Պօղոսի (Դեկտեմբեր/December 26, 2023)

Balance is important in design

Ս. Ստեփանոսի նահատակութիւնը, եւ հոգեւոր երգ՝ «Ստեփանոս քաղցրիկ տատրակ» (Դեկտեմբեր/December 25, 2023)

Ս. Ստեփանոսի նահատակութիւնը, եւ հոգեւոր երգ՝ «Ստեփանոս քաղցրիկ տատրակ» (Դեկտեմբեր/December 25, 2023)

Balance is important in design

Ծննդեան երգեր՝ «Լուռ գիշեր», «Հրեշտակք աւետիս կու տան» եւ «Ծա՛փ զարկ, աշխարհ» (Դեկտեմբեր/December 24, 2023)

Ծննդեան երգեր՝ «Լուռ գիշեր», «Հրեշտակք աւետիս կու տան» եւ «Ծա՛փ զարկ, աշխարհ» (Դեկտեմբեր/December 24, 2023)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Կեանքը ազատութեամբ է կեանք» (Զարեհ եպս. Ազնաւորեան)(Դեկտեմբեր/December 23, 2023)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Կեանքը ազատութեամբ է կեանք» (Զարեհ եպս. Ազնաւորեան) (Դեկտեմբեր/December 23, 2023)

Balance is important in design

Աղօթող աղջնակը եւ հովանոցը (պատմութիւն): Չի՛ բաւեր միայն շրթներով աղօթել, այլ կարեւոր է՝ հաւատքով աղօթել (Դեկտեմբեր/December 21, 2023)

Աղօթող աղջնակը եւ հովանոցը (պատմութիւն): Չի՛ բաւեր միայն շրթներով աղօթել, այլ կարեւոր է՝ հաւատքով աղօթել (Դեկտեմբեր/December 21, 2023)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԶ (Բ եւ Գ մասեր) (Դեկտեմբեր/December 20, 2023)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԶ (Բ եւ Գ մասեր) (Դեկտեմբեր/December 20, 2023)

Balance is important in design

Փլատակներու տակ պատահած հրաշքը (իրական դէպք): Աստուածաշունչը՝ աղբիւր հաւատքի, յոյսի, ոյժի եւ մխիթարութեան (Դեկտեմբեր/December 19, 2023)

Փլատակներու տակ պատահած հրաշքը (իրական դէպք): Աստուածաշունչը՝ աղբիւր հաւատքի, յոյսի, ոյժի եւ մխիթարութեան (Դեկտեմբեր/December 19, 2023)

Balance is important in design

Մի՛ մտահոգուիր այն մասին, թէ մարդիկ ի՞նչ կը տեսնեն քու մէջդ, կարեւորը այն է՝ թէ Աստուա՞ծ ինչ կը տեսնէ քու մէջդ: Աստուած քեզի համար հրաշալի ծրագիր մը ունի (Դեկտեմբեր/December 18, 2023)

Մի՛ մտահոգուիր այն մասին, թէ մարդիկ ի՞նչ կը տեսնեն քու մէջդ, կարեւորը այն է՝ թէ Աստուա՞ծ ինչ կը տեսնէ քու մէջդ: Աստուած քեզի համար հրաշալի ծրագիր մը ունի (Դեկտեմբեր/December 18, 2023)

Balance is important in design

«Սուրբ ես, Տէ՜ր» (Շարական Ս. Յակոբ Մծբնացի հայրապետի։ Հարց ԳՁ) (Ներսէս Շնորհալի)(Դեկտեմբեր/December 17, 2023)

«Սուրբ ես, Տէ՜ր» (Շարական Ս. Յակոբ Մծբնացի հայրապետի։ Հարց ԳՁ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Դեկտեմբեր/December 17, 2023)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Մծբինի հայրապետ սուրբ Յակոբի մասին» («Վարք Սրբոց։ Հատոր Գ») (Դեկտեմբեր/December 16, 2023)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Մծբինի հայրապետ սուրբ Յակոբի մասին» («Վարք Սրբոց։ Հատոր Գ») (Դեկտեմբեր/December 16, 2023)

Balance is important in design

Պօղոսի պաշտպանողականը Ագրիպպասի առջեւ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Դեկտեմբեր/December 15, 2023)

Պօղոսի պաշտպանողականը Ագրիպպասի առջեւ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Դեկտեմբեր/December 15, 2023)

Balance is important in design

Բժիշկները մարդուն ապրելու յոյս չտուին, բայց կինը անընդհատ Սուրբ Գիրք կարդալով ամուսինին վրայ, անիկա՝ վերակենդանացաւ (իրական դէպք) (Դեկտեմբեր/December 14, 2023)

Բժիշկները մարդուն ապրելու յոյս չտուին, բայց կինը անընդհատ Սուրբ Գիրք կարդալով ամուսինին վրայ, անիկա՝ վերակենդանացաւ (իրական դէպք) (Դեկտեմբեր/December 14, 2023)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԶ (Բ մաս) (Դեկտեմբեր/December 13, 2023)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԶ (Բ մաս) (Դեկտեմբեր/December 13, 2023)

Balance is important in design

Խարոյկի մէջ ողջ-ողջ նետուած Ս. Պողիկարպոսի վարքն ու նահատակութիւնը (Դեկտեմբեր/December 12, 2023)

Խարոյկի մէջ ողջ-ողջ նետուած Ս. Պողիկարպոսի վարքն ու նահատակութիւնը (Դեկտեմբեր/December 12, 2023)

Balance is important in design

Երկու կամաւոր աղքատ սուրբերու՝ Յովհաննէսի եւ Ալեքսիանոսի կեանքի պատմութիւնը (Դեկտեմբեր/December 11, 2023)

Երկու կամաւոր աղքատ սուրբերու՝ Յովհաննէսի եւ Ալեքսիանոսի կեանքի պատմութիւնը (Դեկտեմբեր/December 11, 2023)

Balance is important in design

«Որ զնախագրեալսն յառաջագոյն» (Հարց ԴԿ) (Յակոբ Ա. կթղ. Կլայեցի) (Դեկտեմբեր/December 10, 2023)

«Որ զնախագրեալսն յառաջագոյն» (Հարց ԴԿ) (Յակոբ Ա. կթղ. Կլայեցի) (Դեկտեմբեր/December 10, 2023)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Մարիամի ծնունդը» (Սուրբերու Վարքը) եւ «Մայր Եւան» (Առաքել եպս. Սիւնեցի) (Դեկտեմբեր/December 9, 2023)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Մարիամի ծնունդը» (Սուրբերու Վարքը) եւ «Մայր Եւան» (Առաքել եպս. Սիւնեցի) (Դեկտեմբեր/December 9, 2023)

Balance is important in design

Պօղոս Ֆեստոսի առջեւ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Դեկտեմբեր/December 8, 2023)

Պօղոս Ֆեստոսի առջեւ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Դեկտեմբեր/December 8, 2023)

Balance is important in design

35-րդ տարելից 1988 Դեկտեմբեր 7-ին պատահած մեծ երկրաշարժին: Խորհրդածութիւն (Դեկտեմբեր/December 7, 2023)

35-րդ տարելից 1988 Դեկտեմբեր 7-ին պատահած մեծ երկրաշարժին: Խորհրդածութիւն (Դեկտեմբեր/December 7, 2023)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԶ (Ա մաս) (Դեկտեմբեր/December 6, 2023)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԶ (Ա մաս) (Դեկտեմբեր/December 6, 2023)

Balance is important in design

Հայոց Աբգար թագաւորը եւ Դաստառակը՝ Յիսուսի Անձեռակերտ Պատկերը (Դեկտեմբեր/December 5, 2023)

Հայոց Աբգար թագաւորը եւ Դաստառակը՝ Յիսուսի Անձեռակերտ Պատկերը (Դեկտեմբեր/December 5, 2023)

Balance is important in design

Ճգնաւորը, որ համբուրեց մեղաւորին մեղքերը (իրական դէպք): Աշխոյժ ըլլանք բարի գործերու մէջ եւ ոչ թէ՝ չար (Դեկտեմբեր/December 4, 2023)

Ճգնաւորը, որ համբուրեց մեղաւորին մեղքերը (իրական դէպք): Աշխոյժ ըլլանք բարի գործերու մէջ եւ ոչ թէ՝ չար (Դեկտեմբեր/December 4, 2023)

Balance is important in design

«Անսկիզն Աստուած անճառելի լոյս» (Կանոն սրբոց առաքելոցն եւ առաջին Լուսաւորչացն Թադէոսի եւ Բարթուղմէոսի։ Օրհնութիւն ԲԿ) (Անյայտ շարականագիր) (Դեկտեմբեր/December 3, 2023)

«Անսկիզն Աստուած անճառելի լոյս» (Կանոն սրբոց առաքելոցն եւ առաջին Լուսաւորչացն Թադէոսի եւ Բարթուղմէոսի։ Օրհնութիւն ԲԿ) (Անյայտ շարականագիր) (Դեկտեմբեր/December 3, 2023)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Վարք Սրբոց». Վարք Ս. Թադէոս առաքեալին եւ Սանդուխտ կոյսին (Դեկտեմբեր/December 2, 2023)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Վարք Սրբոց». Վարք Ս. Թադէոս առաքեալին եւ Սանդուխտ կոյսին (Դեկտեմբեր/December 2, 2023)

Balance is important in design

Պօղոսի պաշտպանողականը Ֆելիքսի առջեւ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Դեկտեմբեր/December 1, 2023)

Պօղոսի պաշտպանողականը Ֆելիքսի առջեւ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Դեկտեմբեր/December 1, 2023)

Balance is important in design

Թագաւորը, որ մուրացկանէն ողորմութիւն կը խնդրէ (պատմութիւն): Տալու հոգիով կրթենք մենք մեզ (Նոյեմբեր/November 30, 2023)

Թագաւորը, որ մուրացկանէն ողորմութիւն կը խնդրէ (պատմութիւն): Տալու հոգիով կրթենք մենք մեզ (Նոյեմբեր/November 30, 2023)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԵ (Դ մաս) (Նոյեմբեր/November 29, 2023)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԵ (Դ մաս) (Նոյեմբեր/November 29, 2023)

Balance is important in design

Հարբեցող մարդը եւ Սատանան (պատմութիւն)։ Եթէ այսօր չապաշխարենք՝ վաղը ուշ կ'ըլլայ (Նոյեմբեր/November 28, 2023)

Հարբեցող մարդը եւ Սատանան (պատմութիւն)։ Եթէ այսօր չապաշխարենք՝ վաղը ուշ կ'ըլլայ (Նոյեմբեր/November 28, 2023)

Balance is important in design

Մեծահարուստին տուած խոստումը աղքատին (պատմութիւն)։ Աւելի լաւ է խոստում չտալ, քան տալ, բայց չկատարել (Նոյեմբեր/November 27, 2023)

Մեծահարուստին տուած խոստումը աղքատին (պատմութիւն)։ Աւելի լաւ է խոստում չտալ, քան տալ, բայց չկատարել (Նոյեմբեր/November 27, 2023)

Balance is important in design

«Հիացան անմարմինքն» (Շարական Սրբոյն Նիկողայոսի Հայրապետին: Մանկունք ԴԿ, Ստեղի) (Յովհաննէս վրդ. Երզնկացի եւ Սահակդուխտ) (Նոյեմբեր/November 26, 2023)

«Հիացան անմարմինքն» (Շարական Սրբոյն Նիկողայոսի Հայրապետին: Մանկունք ԴԿ, Ստեղի) (Յովհաննէս վրդ. Երզնկացի եւ Սահակդուխտ) (Նոյեմբեր/November 26, 2023)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Դրախտի Ընտանիք». «Ը. Հարսանիք Եւ Խորհուրդ Պսակին» (Խրիմեան Հայրիկ) (Նոյեմբեր/November 25, 2023)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Դրախտի Ընտանիք». «Ը. Հարսանիք Եւ Խորհուրդ Պսակին» (Խրիմեան Հայրիկ) (Նոյեմբեր/November 25, 2023)

Balance is important in design

Դաւադրութիւն Պօղոսի կեանքին դէմ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Նոյեմբեր/November 24, 2023)

Դաւադրութիւն Պօղոսի կեանքին դէմ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Նոյեմբեր/November 24, 2023)

Balance is important in design

«Փա՜ռք քեզի, Տէ՛ր Աստուած մեր, հազար-հազար փառք քեզի, միշտ եւ ամէն բանի համար հազար փառք կու տամ քեզի» (Նոյեմբեր/November 23, 2023)

«Փա՜ռք քեզի, Տէ՛ր Աստուած մեր, հազար-հազար փառք քեզի, միշտ եւ ամէն բանի համար հազար փառք կու տամ քեզի» (Նոյեմբեր/November 23, 2023)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԵ (Գ մաս) (Նոյեմբեր/November 22, 2023)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԵ (Գ մաս) (Նոյեմբեր/November 22, 2023)

Balance is important in design

Ընծայումն Ս. Աստուածածնի: Ս. Կոյս Մարիամը նոր Ուխտի Տապանակն է (Նոյեմբեր/November 21, 2023)

Ընծայումն Ս. Աստուածածնի: Ս. Կոյս Մարիամը նոր Ուխտի Տապանակն է (Նոյեմբեր/November 21, 2023)

Balance is important in design

Յիսնակաց պահքը եւ շաբաթապահքերուն ամսական դասաւորումը (Նոյեմբեր/November 20, 2023)

Յիսնակաց պահքը եւ շաբաթապահքերուն ամսական դասաւորումը (Նոյեմբեր/November 20, 2023)

Balance is important in design

«Վասն յիշատակի» (Սրբասացութիւն Պահոց եւ Ննջեցելոց) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Նոյեմբեր/November 19, 2023)

«Վասն յիշատակի» (Սրբասացութիւն Պահոց եւ Ննջեցելոց) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Նոյեմբեր/November 19, 2023)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Դրախտի Ընտանիք». «Է. Ընտրութիւն Եւ Իրաւունք Կենակից Ամուսնոյ» (Խրիմեան Հայրիկ) (Նոյեմբեր/November 18, 2023)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Դրախտի Ընտանիք». «Է. Ընտրութիւն Եւ Իրաւունք Կենակից Ամուսնոյ» (Խրիմեան Հայրիկ) (Նոյեմբեր/November 18, 2023)

Balance is important in design

Պօղոսի ձերբակալութիւնը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Նոյեմբեր/November 17, 2023)

Պօղոսի ձերբակալութիւնը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Նոյեմբեր/November 17, 2023)

Balance is important in design

Ժամանակի խորհուրդը: Ժամերը կախեալ են զգացումներէ եւ հոգեբանական վիճակէ (Նոյեմբեր/November 16, 2023)

Ժամանակի խորհուրդը: Ժամերը կախեալ են մարդու զգացումներէն եւ հոգեբանական վիճակէն (Նոյեմբեր/November 16, 2023)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԵ (Ա եւ Բ մասեր) (Նոյեմբեր/November 15, 2023)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԵ (Ա եւ Բ մասեր) (Նոյեմբեր/November 15, 2023)

Balance is important in design

Ձեռքն ու մատները յիշեցնող թող ըլլան մեզի, թէ ինչպէ՞ս եւ որո՞նց համար պէտք է աղօթենք (Նոյեմբեր/November 14, 2023)

Ձեռքն ու մատները յիշեցնող թող ըլլան մեզի, թէ ինչպէ՞ս եւ որո՞նց համար պէտք է աղօթենք (Նոյեմբեր/November 14, 2023)

Balance is important in design

Աղջիկը, որ հրեշտակին կողմէ կը փրկուի վտանգաւոր մարդէն (իրական դէպք) (Նոյեմբեր/November 13, 2023)

Աղջիկը, որ հրեշտակին կողմէ կը փրկուի վտանգաւոր մարդէն (իրական դէպք) (Նոյեմբեր/November 13, 2023)

Balance is important in design

«Անսկիզբն Հայր» (Շարական Հրեշտակապետաց. Հարց ԳԿ.) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Նոյեմբեր/November 12, 2023)

«Անսկիզբն Հայր» (Շարական Հրեշտակապետաց. Հարց ԳԿ.) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Նոյեմբեր/November 12, 2023)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Հրեշտակները Սուրբ Գրոց Մէջ» (Ղեւոնդ վրդ. Դուրեան) (Նոյեմբեր/November 11, 2023)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Հրեշտակները Սուրբ Գրոց Մէջ» (Ղեւոնդ վրդ. Դուրեան) (Նոյեմբեր/November 11, 2023)

Balance is important in design

Ս. Պօղոսի հրաժեշտի հանդիպումները (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Նոյեմբեր/November 10, 2023)

Ս. Պօղոսի հրաժեշտի հանդիպումները (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Նոյեմբեր/November 10, 2023)

Balance is important in design

Գիտէի՞ք, թէ ոչխարը երբ դառնայ կռնակին վրայ, չի կրնար առանձինն շտկուիլ (Նոյեմբեր/November 9, 2023)

Գիտէի՞ք, թէ ոչխարը երբ դառնայ կռնակին վրայ, չի կրնար առանձինն շտկուիլ (Նոյեմբեր/November 9, 2023)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԴ (Գ մաս) (Նոյեմբեր/November 8, 2023)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԴ (Գ մաս) (Նոյեմբեր/November 8, 2023)

Balance is important in design

Ձեռքեր ու ոտքեր չունեցող մարդուն հարստութիւնը (իրական դէպք) (Նոյեմբեր/November 7, 2023)

Ձեռքեր ու ոտքեր չունեցող մարդուն հարստութիւնը (իրական դէպք) (Նոյեմբեր/November 7, 2023)

Balance is important in design

Յիշատակ սրբոցն Ստեփանոսի Հռովմայ հայրապետին եւ քահանայիցն եւ սարկաւագացն եւ ժողովրդոցն (Նոյեմբեր/November 6, 2023)

Յիշատակ սրբոցն Ստեփանոսի Հռովմայ հայրապետին եւ քահանայիցն եւ սարկաւագացն եւ ժողովրդոցն (Նոյեմբեր/November 6, 2023)

Balance is important in design

«Սրբութիւն Սրբոց» (Սրբասացութիւն Մարտիրոսաց) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Նոյեմբեր/November 5, 2023)

«Սրբութիւն Սրբոց» (Սրբասացութիւն Մարտիրոսաց) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Նոյեմբեր/November 5, 2023)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Սրբերի Տօներ» (Արամ Դիլանեան) (Նոյեմբեր/November 4, 2023)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Սրբերի Տօներ» (Արամ Դիլանեան) (Նոյեմբեր/November 4, 2023)

Balance is important in design

Խռովութիւն Եփեսոսի մէջ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Նոյեմբեր/November 3, 2023)

Խռովութիւն Եփեսոսի մէջ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Նոյեմբեր/November 3, 2023)

Balance is important in design

Վանահօր ամենօրեայ աղօթքը իր հոգեզաւակներու փրկութեան համար (պատմութիւն) (Նոյեմբեր/November 2, 2023)

Վանահօր ամենօրեայ աղօթքը իր հոգեզաւակներու փրկութեան համար (պատմութիւն) (Նոյեմբեր/November 2, 2023)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԴ (Բ մաս) (Նոյեմբեր/November 1, 2023)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԴ (Բ մաս) (Նոյեմբեր/November 1, 2023)

Balance is important in design

Իր հոգին վաճառող անմիտ մարդը (առակ): Որու որ կամքը կատարես՝ անոր ծառան ես (Հոկտեմբեր/October 30, 2023)

Իր հոգին վաճառող անմիտ մարդը (առակ): Որու որ կամքը կատարես՝ անոր ծառան ես (Հոկտեմբեր/October 30, 2023)

Balance is important in design

«Այսօր խնդրի պատուական» (Ողորմեա եւ Ճաշու ԲՁ. Գիւտ Խաչի) (Սահակ Գ. կթղ. Ձորոփորեցի) (Հոկտեմբեր/October 29, 2023)

«Այսօր խնդրի պատուական» (Ողորմեա եւ Ճաշու ԲՁ. Գիւտ Խաչի) (Սահակ Գ. կթղ. Ձորոփորեցի) (Հոկտեմբեր/October 29, 2023)

Balance is important in design

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Խաչապատում։ Մուտք» (Մեհրուժան Բաբաջանեան)(Հոկտեմբեր/October 28, 2023)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Խաչապատում։ Մուտք» (Մեհրուժան Բաբաջանեան) (Հոկտեմբեր/October 28, 2023)

Balance is important in design

Ս. Պօղոսի ձեռքով կատարուած հրաշքներ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Հոկտեմբեր/October 27, 2023)

Ս. Պօղոսի ձեռքով կատարուած հրաշքներ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Հոկտեմբեր/October 27, 2023)

Balance is important in design

Կաղացող շունը (իրական դէպք): Իրարու կողքին քալենք (Հոկտեմբեր/October 26, 2023)

Կաղացող շունը (իրական դէպք): Իրարու կողքին քալենք (Հոկտեմբեր/October 26, 2023)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԴ (Ա մաս) (Հոկտեմբեր/October 25, 2023)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԴ (Ա մաս) (Հոկտեմբեր/October 25, 2023)

Balance is important in design

Իշուկին սին ուրախութիւնը (առակ): Առանց Տէր Յիսուսին ոչի՛նչ ենք մենք (Հոկտեմբեր/October 24, 2023)

Իշուկին սին ուրախութիւնը (առակ): Առանց Տէր Յիսուսին ոչի՛նչ ենք մենք (Հոկտեմբեր/October 24, 2023)

Balance is important in design

Յովսէփ Աստուածահայր, Ղուկիանոս հարիւրապետ, Յովսէփ Արիմաթացի, Ղազարոս եւ անոր երկու քոյրերը՝ Մարթա եւ Մարիամ (Հոկտեմբեր/October 23, 2023)

Յովսէփ Աստուածահայր, Ղուկիանոս հարիւրապետ, Յովսէփ Արիմաթացի, Ղազարոս եւ անոր երկու քոյրերը՝ Մարթա եւ Մարիամ (Հոկտեմբեր/October 23, 2023)

Balance is important in design

«Արի՛, Տէր» եւ «Թագաւորեսցէ Տէր յաւիտեան» (Երգ Իւղաբերից Կարգի) (Սովորական Կիրակիներու) (Հոկտեմբեր/October 22, 2023)

«Արի՛, Տէր» եւ «Թագաւորեսցէ Տէր յաւիտեան» (Երգ Իւղաբերից Կարգի) (Սովորական Կիրակիներու)(Հոկտեմբեր/October 22, 2023)

Balance is important in design

Հոկտեմբեր/October 21, 2023 «Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Դրախտի Ընտանիք». «Զ. Ամուսնութեան Կամ Ընտանեկան Կեանքին Խափանարար Զեղծմունքներ» (Խրիմեան Հայրիկ) (Հոկտեմբեր/October 21, 2023)

«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Դրախտի Ընտանիք». «Զ. Ամուսնութեան Կամ Ընտանեկան Կեանքին Խափանարար Զեղծմունքներ» (Խրիմեան Հայրիկ) (Հոկտեմբեր/October 21, 2023)

Balance is important in design

Պօղոսի եւ Ապողոսի քարոզութիւնը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Հոկտեմբեր/October 20, 2023)

Պօղոսի եւ Ապողոսի քարոզութիւնը (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Հոկտեմբեր/October 20, 2023)

Balance is important in design

Առակ՝ «Ամենագէտ մարդը» (Վարդան վրդ. Այգեկցի) (Հոկտեմբեր/October 19, 2023)

Առակ՝ «Ամենագէտ մարդը» (Վարդան վրդ. Այգեկցի) (Հոկտեմբեր/October 19, 2023)

Balance is important in design

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԳ (Գ եւ Դ մասեր) (Հոկտեմբեր/October 18, 2023)

Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԳ (Գ եւ Դ մասեր) (Հոկտեմբեր/October 18, 2023)

Balance is important in design

Ուզելու եւ խնդրելու տարբերութիւնը: Աստուած ի՞նչ կ᾽ուզէ մեզմէ (Հոկտեմբեր/October 17, 2023)

Ուզելու եւ խնդրելու տարբերութիւնը: Աստուած ի՞նչ կ᾽ուզէ մեզմէ (Հոկտեմբեր/October 17, 2023)

Balance is important in design

Ո՞ւր է Աստուած մեր այս տառապանքներուն մէջ: Կոչ արթնութեան ու գիտակցութեան (Հոկտեմբեր/October 16, 2023)

Ո՞ւր է Աստուած մեր այս տառապանքներուն մէջ: Կոչ արթնութեան ու գիտակցութեան (Հոկտեմբեր/October 16, 2023)

Balance is important in design

Վրաստանի Ս. Գէորգ եկեղեցին եւ Սայաթ Նովայի դամբարանը (Հոկտեմբեր/October 15, 2023)

Վրաստանի Ս. Գէորգ եկեղեցին եւ Սայաթ Նովայի դամբարանը (Հոկտեմբեր/October 15, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Ուատի Ռամի անապատին մէջ աղօթք (Հոկտեմբեր/October 11, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Ուատի Ռամի անապատին մէջ աղօթք (Հոկտեմբեր/October 11, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմի ուխտագնացութեան մասնակցած ուխտաւորներուն տպաւորութիւնները (Հոկտեմբեր/October 14, 2023)

Երուսաղէմի ուխտագնացութեան մասնակցած ուխտաւորներուն տպաւորութիւնները (Հոկտեմբեր/October 14, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Մեռեալ Ծովը եւ Սոդոմ-Գոմորի պատմութիւնը (Հոկտեմբեր/October 13, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Մեռեալ Ծովը եւ Սոդոմ-Գոմորի պատմութիւնը (Հոկտեմբեր/October 13, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Նաբաւ լեռը (Mount Nebo), ուրկէ Մովսէս խոստացուած երկիրը տեսաւ (Հոկտեմբեր/October 13, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Նաբաւ լեռը (Mount Nebo), ուրկէ Մովսէս խոստացուած երկիրը տեսաւ (Հոկտեմբեր/October 13, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Մովսէսի զարկած ժայռը, որմէ ջուր հոսեցաւ (Հոկտեմբեր/October 13, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Մովսէսի զարկած ժայռը, որմէ ջուր հոսեցաւ (Հոկտեմբեր/October 13, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Փեթրայի սքանչելի լեռները եւ Ահարոնի դամբարանը (Հոկտեմբեր/October 13, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Փեթրայի սքանչելի լեռները եւ Ահարոնի դամբարանը (Հոկտեմբեր/October 13, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Փեթրայի Բիւզանդական եկեղեցւոյ աւերակներն ու մոզայիքները (Հոկտեմբեր/October 12, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Փեթրայի Բիւզանդական եկեղեցւոյ աւերակներն ու մոզայիքները (Հոկտեմբեր/October 12, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Փեթրայի հմայող ժայռերն ու դամբարանները (Հոկտեմբեր/October 12, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Փեթրայի հմայող ժայռերն ու դամբարանները (Հոկտեմբեր/October 12, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Աշխարհի եօթը հրաշալիքներէն մին՝ Փեթրան (Հոկտեմբեր/October 12, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Աշխարհի եօթը հրաշալիքներէն մին՝ Փեթրան (Հոկտեմբեր/October 12, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Ուատի Ռամի լեռներն ու բարձրադիր ժայռերը (Հոկտեմբեր/October 11, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Ուատի Ռամի լեռներն ու բարձրադիր ժայռերը (Հոկտեմբեր/October 11, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Ուատի Ռամի ժայռերու արձանագրութիւնները (Հոկտեմբեր/October 11, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Ուատի Ռամի ժայռերու արձանագրութիւնները (Հոկտեմբեր/October 11, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ուատի Ռամի անապատը եւ ուղտերը (Հոկտեմբեր/October 11, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ուատի Ռամի անապատը եւ ուղտերը (Հոկտեմբեր/October 11, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ուատի Ռամ, Յորդանան (Հոկտեմբեր/October 11, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ուատի Ռամ, Յորդանան (Հոկտեմբեր/October 11, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Նիկողայոս Հայոց եկեղեցին, Թել Աւիւ (Հոկտեմբեր/October 10, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Նիկողայոս Հայոց եկեղեցին, Թել Աւիւ (Հոկտեմբեր/October 10, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Յակոբի ջրհորը, որմէ ջուր խմեց Տէր Յիսուս (Հոկտեմբեր/October 10, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Յակոբի ջրհորը, որմէ ջուր խմեց Տէր Յիսուս (Հոկտեմբեր/October 10, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Համբարձման լեռը եւ Յիսուսի ոտնահետքը (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Համբարձման լեռը եւ Յիսուսի ոտնահետքը (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Յիսուսի երկրորդ բանտը՝ Կայիափա Քահանայապետին տունը (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Յիսուսի երկրորդ բանտը՝ Կայիափա Քահանայապետին տունը (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Յիսուսի առաջին բանտը՝ Հաննա Քահանայապետին տունը (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Յիսուսի առաջին բանտը՝ Հաննա Քահանայապետին տունը (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Երուսաղէմի Հայոց Վանքը իր թաղերով (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Երուսաղէմի Հայոց Վանքը իր թաղերով (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Վերնատունը ուր Յիսուս Վերջին Ընթրիքը կատարեց (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Վերնատունը ուր Յիսուս Վերջին Ընթրիքը կատարեց (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Գողգոթան, Յիսուսի գերեզմանը, պատանաքարը եւ այլք (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Գողգոթան, Յիսուսի գերեզմանը, պատանաքարը եւ այլք (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին եւ Ս. Վարդան խորանը (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին եւ Ս. Վարդան խորանը (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Երկրորդ Գողգոթան (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Երկրորդ Գողգոթան (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Յարութեան տաճարի արագ ներկայացում (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Յարութեան տաճարի արագ ներկայացում (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Յարութեան տաճարի դռան փակումը (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Յարութեան տաճարի դռան փակումը (Հոկտեմբեր/October 8, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 9) Խաչի ճանապարհի տասէն տասնըչորորդ կայանները (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 9) Խաչի ճանապարհի տասէն տասնըչորորդ կայանները (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 8) Խաչի ճանապարհի իններորդ կայանը (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 8) Խաչի ճանապարհի իններորդ կայանը (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 7) Խաչի ճանապարհի ութերորդ կայանը (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 7) Խաչի ճանապարհի ութերորդ կայանը (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 6) Խաչի ճանապարհի եօթներորդ կայանը (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 6) Խաչի ճանապարհի եօթներորդ կայանը (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Խաչի ճանապարհի վեցերորդ կայանը (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Խաչի ճանապարհի վեցերորդ կայանը (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Խաչի ճանապարհի հինգերորդ կայանը (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Խաչի ճանապարհի հինգերորդ կայանը (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Խաչի ճանապարհի երրորդ եւ չորորդ կայանները (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Խաչի ճանապարհի երրորդ եւ չորորդ կայանները (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Խաչի ճանապարհի առաջին եւ երկրորդ կայանները (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Խաչի ճանապարհի առաջին եւ երկրորդ կայանները (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Տառապանաց ճամբու քարտէսը (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Տառապանաց ճամբու քարտէսը (Հոկտեմբեր/October 7, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Այն ժայռը՝ որուն վրայ Յիսուս արցունքով աղօթեց (Հոկտեմբեր/October 6, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Այն ժայռը՝ որուն վրայ Յիսուս արցունքով աղօթեց (Հոկտեմբեր/October 6, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Գեթսեմանիի պարտէզը, ուր Տէրը ձերբակալուեցաւ (Հոկտեմբեր/October 6, 202)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Գեթսեմանիի պարտէզը, ուր Տէրը ձերբակալուեցաւ (Հոկտեմբեր/October 6, 202)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Եկէք ճանչնանք Երուսաղէմ քաղաքը (Հոկտեմբեր/October 6, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Եկէք ճանչնանք Երուսաղէմ քաղաքը (Հոկտեմբեր/October 6, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) «Հայր մեր»ի եկեղեցին (Church of the Pater Noster) (Հոկտեմբեր/October 5, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) «Հայր մեր»ի եկեղեցին (Church of the Pater Noster) (Հոկտեմբեր/October 5, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Այն վայրը՝ ուր Տէրը «Հայր մեր»ը սորվեցուց իր աշակերտներուն (Հոկտեմբեր/October 5, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Այն վայրը՝ ուր Տէրը «Հայր մեր»ը սորվեցուց իր աշակերտներուն (Հոկտեմբեր/October 5, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Աստուածամօր գերեզմանը, Գեթսեմանի (Հոկտեմբեր/October 5, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Աստուածամօր գերեզմանը, Գեթսեմանի (Հոկտեմբեր/October 5, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ս. Աստուածամօր Ննջման Եկեղեցին, Երուսաղէմ (Հոկտեմբեր/October 5, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ս. Աստուածամօր Ննջման Եկեղեցին, Երուսաղէմ (Հոկտեմբեր/October 5, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Յովհաննէս Մկրտիչի բանտը, Սեպասթիա (Հոկտեմբեր/October 4, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Յովհաննէս Մկրտիչի բանտը, Սեպասթիա (Հոկտեմբեր/October 4, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի ծնած վայրը, Այն Քարըմ (Հոկտեմբեր/October 4, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Յովհաննէս Մկրտիչի ծնած վայրը, Այն Քարըմ (Հոկտեմբեր/October 4, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Եղիսաբէթի ու Ս. Մարիամի հանդիպման վայրը (Հոկտեմբեր/October 4, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Եղիսաբէթի ու Ս. Մարիամի հանդիպման վայրը (Հոկտեմբեր/October 4, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Ս. Աննայի բարեխօսութեան խնդրանք Հայ ազգին համար (Հոկտեմբեր/October 3, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Ս. Աննայի բարեխօսութեան խնդրանք Հայ ազգին համար (Հոկտեմբեր/October 3, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) «Տէ՜ր, ողորմեա՛» Ս. Աննայի եկեղեցւոյ մէջ (Հոկտեմբեր/October 3, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) «Տէ՜ր, ողորմեա՛» Ս. Աննայի եկեղեցւոյ մէջ (Հոկտեմբեր/October 3, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Յովակիմի եւ Ս. Աննայի տունը, ուր Ս. Մարիամ ծնաւ (Հոկտեմբեր/October 3, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Յովակիմի եւ Ս. Աննայի տունը, ուր Ս. Մարիամ ծնաւ (Հոկտեմբեր/October 3, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Բեթհեզդայի աւազանը եւ անդամալոյծին բժշկութիւնը (Հոկտեմբեր/October 3, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Բեթհեզդայի աւազանը եւ անդամալոյծին բժշկութիւնը (Հոկտեմբեր/October 3, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Կաթի քարայրի մատուռը (Chapel of the Milk Grotto), Բեթղեհէմ (Հոկտեմբեր/October 2, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Կաթի քարայրի մատուռը (Chapel of the Milk Grotto), Բեթղեհէմ (Հոկտեմբեր/October 2, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Հովիւներու դաշտը եւ ոչխարներու քարայրը (Հոկտեմբեր/October 2, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Հովիւներու դաշտը եւ ոչխարներու քարայրը (Հոկտեմբեր/October 2, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Հովիւներու դաշտի մատուռը (Chapel of the Shepherds’ Field) (Հոկտեմբեր/October 2, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Հովիւներու դաշտի մատուռը (Chapel of the Shepherds’ Field) (Հոկտեմբեր/October 2, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Բեթղեհէմի համայնապատկերը Հայոց վանքէն (Հոկտեմբեր/October 1, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Բեթղեհէմի համայնապատկերը Հայոց վանքէն (Հոկտեմբեր/October 1, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Ս. Յերոնիմոսի (St. Jerome) համալսարանը (Հոկտեմբեր/October 1, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Ս. Յերոնիմոսի (St. Jerome) համալսարանը (Հոկտեմբեր/October 1, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Բեթղեհէմի Հայոց եկեղեցին (Հոկտեմբեր/October 1, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Բեթղեհէմի Հայոց եկեղեցին (Հոկտեմբեր/October 1, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Բեթղեհէմի այրը, ուր ծնաւ Յիսուս մանուկը (Հոկտեմբեր/October 1, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Բեթղեհէմի այրը, ուր ծնաւ Յիսուս մանուկը (Հոկտեմբեր/October 1, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Բեթղեհէմի եկեղեցին եւ խոնարհութեան դուռը (Հոկտեմբեր/October 1, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Բեթղեհէմի եկեղեցին եւ խոնարհութեան դուռը (Հոկտեմբեր/October 1, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Ս. Գէորգ Զօրավարի դամբարանը (Սեպտեմբեր/September 30, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Ս. Գէորգ Զօրավարի դամբարանը (Սեպտեմբեր/September 30, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Եմմաուս, ուր յարուցեալ Տէրը երեւցաւ երկու աշակերտներուն (Սեպտեմբեր/September 29, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Եմմաուս, ուր յարուցեալ Տէրը երեւցաւ երկու աշակերտներուն (Սեպտեմբեր/September 29, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ղազարոսի առաջին գերեզմանը (Սեպտեմբեր/September 28, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ղազարոսի առաջին գերեզմանը (Սեպտեմբեր/September 28, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Բեթանիա, Ղազարոսի նուիրուած եկեղեցին (Սեպտեմբեր/September 28, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Բեթանիա, Ղազարոսի նուիրուած եկեղեցին (Սեպտեմբեր/September 28, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Կանայի հարսանիքի վայրը եւ քարէ կարասը (Սեպտեմբեր/September 27, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: Կանայի հարսանիքի վայրը եւ քարէ կարասը (Սեպտեմբեր/September 27, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Յովսէփ Աստուածահօր աշխատատեղին (Սեպտեմբեր/September 26, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Յովսէփ Աստուածահօր աշխատատեղին (Սեպտեմբեր/September 26, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Կաթոլիկ Աւետման Եկեղեցւոյ վերի յարկը (Catholic Church of the Annunciation) (Սեպտեմբեր/September 26, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Կաթոլիկ Աւետման Եկեղեցւոյ վերի յարկը (Catholic Church of the Annunciation) (Սեպտեմբեր/September 26, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Աստուածամօր տունը (Սեպտեմբեր/September 26, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Աստուածամօր տունը (Սեպտեմբեր/September 26, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Խաչվերացի Անդաստան եւ ռեհանի օրհնութիւն (Սեպտեմբեր/September 25, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Խաչվերացի Անդաստան եւ ռեհանի օրհնութիւն (Սեպտեմբեր/September 25, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Հին Երուսաղէմը եւ Հայոց Վանքը (Սեպտեմբեր/September 25, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Հին Երուսաղէմը եւ Հայոց Վանքը (Սեպտեմբեր/September 25, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 11) Գրիգոր Շղթայակիր պատրիարքի շղթաները (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 11) Գրիգոր Շղթայակիր պատրիարքի շղթաները (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 10) «Ամէն: Հայր Սուրբ» եւ «Տէ՜ր, ողորմեա՛» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 10) «Ամէն: Հայր Սուրբ» եւ «Տէ՜ր, ողորմեա՛» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 9) Տէրունական աղօթք. «Հայր մեր» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 9) Տէրունական աղօթք. «Հայր մեր» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 8) Սրբոց Յակոբեանց եւ Մայր Տաճարին մասին (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 8) Սրբոց Յակոբեանց եւ Մայր Տաճարին մասին (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 7) «Քրիստոս ի մէջ» եւ «Սուրբ, Սսուրբ» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 7) «Քրիստոս ի մէջ» եւ «Սուրբ, Սուրբ» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 6) Վերաբերում. «Ո՞վ է որպէս Տէր» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 6) Վերաբերում. «Ո՞վ է որպէս Տէր» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Հաւատամք (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 5) Հաւատամք (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Ճաշու շարական եւ «Սուրբ Աստուած» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Ճաշու շարական եւ «Սուրբ Աստուած» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Թափօր. «Զօրութիւն Սուրբ Խաչի» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Թափօր. «Զօրութիւն Սուրբ Խաչի» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Սկիզբ Սուրբ Պատարագի. «Խորհուրդ խորին» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Սկիզբ Սուրբ Պատարագի. «Խորհուրդ խորին» (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Սրբոց Յակոբեանց Վանքը (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Սրբոց Յակոբեանց Վանքը (Սեպտեմբեր/September 24, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Կաթոլիկ Աւետման Եկեղեցւոյ վերի յարկը (Catholic Church of the Annunciation) (Սեպտեմբեր/September 28, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Կաթոլիկ Աւետման Եկեղեցւոյ վերի յարկը (Catholic Church of the Annunciation) (Սեպտեմբեր/September 28, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Յոյն Ուղղափառ Աւետման Եկեղեցին (Church of the Annunciation) (Սեպտեմբեր/September 23, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Յոյն Ուղղափառ Աւետման Եկեղեցին (Church of the Annunciation) (Սեպտեմբեր/September 23, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Նազարէթի Ժողովարան Եկեղեցին (The Synagogue Church) (Սեպտեմբեր/September 23, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Նազարէթի Ժողովարան Եկեղեցին (The Synagogue Church) (Սեպտեմբեր/September 23, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Հոյակերտ ժողովարանին մնացորդները (Սեպտեմբեր/September 22, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) Հոյակերտ ժողովարանին մնացորդները (Սեպտեմբեր/September 22, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Կափառնաումի սինակոկը, ուր Յիսուս աղօթեց (Սեպտեմբեր/September 22, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Կափառնաումի սինակոկը, ուր Յիսուս աղօթեց (Սեպտեմբեր/September 22, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Պետրոսի տունը, ուր Յիսուս անոր զոքանչը բուժեց (Սեպտեմբեր/September 22, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Պետրոսի տունը, ուր Յիսուս անոր զոքանչը բուժեց (Սեպտեմբեր/September 22, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Հաւատքի դաւանութեան ժայռը՝ Ս. Պետրոս (Սեպտեմբեր/September 22, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Հաւատքի դաւանութեան ժայռը՝ Ս. Պետրոս (Սեպտեմբեր/September 22, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Աղօթք վասն ազգիս նորոգ հանգուցելոց (Սեպտեմբեր/September 21, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Աղօթք վասն ազգիս նորոգ հանգուցելոց (Սեպտեմբեր/September 21, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Այլակերպութեան եկեղեցին (Church of the Transfiguration) (Սեպտեմբեր/September 21, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Այլակերպութեան եկեղեցին (Church of the Transfiguration) (Սեպտեմբեր/September 21, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Յիսուս թող խաղաղեցնէ մեր անձերուն ու ազգին փոթորիկները (Սեպտեմբեր/September 20, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Յիսուս թող խաղաղեցնէ մեր անձերուն ու ազգին փոթորիկները (Սեպտեմբեր/September 20, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Եռագոյն դրօշը ծածանեցաւ Գալիլեայի լիճին վրայ (Սեպտեմբեր/September 20, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Եռագոյն դրօշը ծածանեցաւ Գալիլեայի լիճին վրայ (Սեպտեմբեր/September 20, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Պետրոս եկեղեցին (Church of the Primacy of St. Peter), Թապղա (Սեպտեմբեր/September 19, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Ս. Պետրոս եկեղեցին (Church of the Primacy of St. Peter), Թապղա (Սեպտեմբեր/September 19, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Բազմացման եկեղեցի (Church of the Multiplication), Թապղա (Սեպտեմբեր/September 19, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Բազմացման եկեղեցի (Church of the Multiplication), Թապղա (Սեպտեմբեր/September 19, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) «Հայր մեր», «Քրիստոս ի մէջ» եւ «Առաւօտ լուսոյ» (Սեպտեմբեր/September 18, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 4) «Հայր մեր», «Քրիստոս ի մէջ» եւ «Առաւօտ լուսոյ» (Սեպտեմբեր/September 18, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Երանութեանց Եկեղեցին (Church of the Beatitudes) եւ երանիները (Սեպտեմբեր/September 18, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 3) Երանութեանց Եկեղեցին (Church of the Beatitudes) եւ երանիները (Սեպտեմբեր/September 18, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Գալիլեայի լիճը եւ Երանութեանց Լեռը (Սեպտեմբեր/September 18, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 2) Գալիլեայի լիճը եւ Երանութեանց Լեռը (Սեպտեմբեր/September 18, 2023)

Balance is important in design

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ուխտագնացութեան առցանց մասնակցելու կոչ (Սեպտեմբեր/September 18, 2023)

Երուսաղէմ ուխտագնացութիւն: 1) Ուխտագնացութեան առցանց մասնակցելու կոչ բոլորին (Սեպտեմբեր/September 18, 2023)