Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԵ (Դ մաս) (Նոյեմբեր/November 29, 2023)