Յիսնակաց պահքը եւ շաբաթապահքերուն ամսական դասաւորումը (Նոյեմբեր/November 20, 2023)