«Բարբառելով զԷլի Էլին» (Կարգ Խաչելութեան Երգ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Մարտ/March 3, 2024)