Ս. Թէոդորոս Զօրավարի վկայաբանութիւնը (Փետրուար/February 17, 2024)