Վարք Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացի Վարդապետին (Մարտ/March 2, 2024)