Հայոց հայրապետ Ս. Սահակ Պարթեւի վարքը (Փետրուար/February 3, 2024)