Մեծահարուստ մարդը, որ խոստացաւ բժիշկին տալ երկու պարկ ոսկի (պատմութիւն): Երկրաւոր կեանքը ապրինք յանուն երկնայինին (Յունուար/January 11, 2024)