«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Որպէսզի Չմնանք Առանց Մսուրի Եւ Խանձարուրի» (Զարեհ եպս. Ազնաւորեան) (Յունուար/January 6, 2024)