«Սրբութիւն Սրբոց» (Սրբասացութիւն Մարտիրոսաց) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Նոյեմբեր/November 5, 2023)