Ո՞րն է Աստուծոյ համար ընդունելի ծոմապահութիւնը (Փետրուար/February 12, 2024)