«Ընդ լուսանալ միաշաբաթին» (Տէր Յերկնից եւ Թափօրի շարական ԱՁ) (Անանիա Շիրակացի) (Մարտ/March 31, 2024)