Ընծայումն Ս. Աստուածածնի: Ս. Կոյս Մարիամը նոր Ուխտի Տապանակն է (Նոյեմբեր/November 21, 2023)