Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԴ (Գ մաս) (Նոյեմբեր/November 8, 2023)