Պօղոս Ֆեստոսի առջեւ (պատմուած մանուկներու եւ պատանիներու համար) (Դեկտեմբեր/December 8, 2023)