«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Կեանքը ազատութեամբ է կեանք» (Զարեհ եպս. Ազնաւորեան)(Դեկտեմբեր/December 23, 2023)