«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Հաւատամքի Մեկնութիւն: Ներածական» (Զարեհ եպս. Ազնաւորեան) (Փետրուար/February 10, 2024)