Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԸ (Գ եւ Դ մասեր) (Փետրուար/February 21, 2024)