«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»: «Դրախտի ընտանիք». «Թ. Կոչումն Հարսին Եւ Փեսային» (Խրիմեան Հայրիկ) (Յունուար/January 13, 2024)