«Այսօր տօնէ եկեղեցի» (Շարական Ս. Գրիգոր Լուսաւորչին: Մանկունք ԳՁ.) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Մարտ/March 17, 2024)