Ձեռքն ու մատները յիշեցնող թող ըլլան մեզի, թէ ինչպէ՞ս եւ որո՞նց համար պէտք է աղօթենք (Նոյեմբեր/November 14, 2023)