Մի՛ մտահոգուիր այն մասին, թէ մարդիկ ի՞նչ կը տեսնեն քու մէջդ, կարեւորը այն է՝ թէ Աստուա՞ծ ինչ կը տեսնէ քու մէջդ: Աստուած քեզի համար հրաշալի ծրագիր մը ունի (Դեկտեմբեր/December 18, 2023)