«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Մծբինի հայրապետ սուրբ Յակոբի մասին» («Վարք Սրբոց։ Հատոր Գ») (Դեկտեմբեր/December 16, 2023)