Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԷ (Գ մաս) (Յունուար/January 10, 2024)