Ժամանակն է, որ ազգովին փոխենք մեր հոգեւոր ընկալումները եւ աճինք մեր հաւատքին մէջ (Յունուար/January 16, 2024)