«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Մարիամի ծնունդը» (Սուրբերու Վարքը) եւ «Մայր Եւան» (Առաքել եպս. Սիւնեցի) (Դեկտեմբեր/December 9, 2023)