«Յիշողութիւն» (Ղազարոս Աղայեան): Յիշե՛նք մեր անցեալը եւ կառուցենք մեր ապագան (Դեկտեմբեր/December 31, 2023)