Թագաւորը, որ մուրացկանէն ողորմութիւն կը խնդրէ (պատմութիւն): Տալու հոգիով կրթենք մենք մեզ (Նոյեմբեր/November 30, 2023)