«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Դրախտի Ընտանիք». «Ը. Հարսանիք Եւ Խորհուրդ Պսակին» (Խրիմեան Հայրիկ) (Նոյեմբեր/November 25, 2023)