«Որ յարմատոց» (Շարական Սրբոյն Իսահակայ Հայրապետին Հայոց: Մանկունք ԴԿ) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Փետրուար/February 4, 2024)