Հեթանոս կայսրը եւ հաւատացեալ եպիսկոպոսը (պատմութիւն)։ Տօն Ս. Պետրոսի եւ Ս. Պօղոսի (Դեկտեմբեր/December 26, 2023)