Սատանան մեզ մեր մեղքով կը կանչէ, մինչդեռ Տէր Յիսուս՝ մեր անունով (Մարտ/March 5, 2024)