Ինչպէս որ ջուրը կը լուայ կանաչեղէնը, նոյնպէս ալ Աստուծոյ խօսքը կը լուայ մարդու սիրտն ու հոգին (պատմութիւն) (Յունուար/January 31, 2024)