Խարոյկի մէջ ողջ-ողջ նետուած Ս. Պողիկարպոսի վարքն ու նահատակութիւնը (Դեկտեմբեր/December 12, 2023)