«Դուն ինծի չես տեսներ, բայց ես քեզի կը տեսնեմ: Եթէ հետեւիս ձայնիս՝ ապահով տուն կը հասնիս» (իրական դէպք) (Յունուար/January 28, 2024)