Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԶ (Բ մաս) (Դեկտեմբեր/December 13, 2023)