«Վասն յիշատակի» (Սրբասացութիւն Պահոց եւ Ննջեցելոց) (Ս. Ներսէս Շնորհալի) (Նոյեմբեր/November 19, 2023)