Խաղաղական Ժամերգութիւն (Փետրուար/February 27, 2024)