«Կը բաւէ՛ ամէն օր մարդոց միտքերը լուաս եւ ըսես՝ Աստուած այսպէս կ᾽ըսէ, Աստուածաշունչը այդպէս կ᾽ըսէ: Ազատ թող մարդիկը»: Պատասխան՝ ստացած նամակի մը (Յունուար/January 4, 2024)