Բացատրութիւն Ս. Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան». Բան ԻԶ (Ա մաս) (Դեկտեմբեր/December 6, 2023)