Գիտէի՞ք, թէ ոչխարը երբ դառնայ կռնակին վրայ, չի կրնար առանձինն շտկուիլ (Նոյեմբեր/November 9, 2023)