Ծննդեան երգեր՝ «Լուռ գիշեր», «Հրեշտակք աւետիս կու տան» եւ «Ծա՛փ զարկ, աշխարհ» (Դեկտեմբեր/December 24, 2023)