«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Վարք Սրբոց». Վարք Ս. Թադէոս առաքեալին եւ Սանդուխտ կոյսին (Դեկտեմբեր/December 2, 2023)