«Լոյս ի լուսոյ» (Կանոն Ս. Ծննդեան Ը. Աւուրն-Օրհնութիւն ԴՁ) (Ս. Մովսէս Խորենացի)(Յունուար/January 14, 2024)