«Եկեղեցւոյ Հայրերը կը խօսին»։ «Ան-Ժամանակը Ժամանակին Մէջ» եւ «Ժամանակը Նուաճել» (Գարեգին կթղ. Սարգիսեան)(Դեկտեմբեր/December 30, 2023)