«Հիացան անմարմինքն» (Շարական Սրբոյն Նիկողայոսի Հայրապետին: Մանկունք ԴԿ, Ստեղի) (Յովհաննէս վրդ. Երզնկացի եւ Սահակդուխտ) (Նոյեմբեր/November 26, 2023)